Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στις δημόσιες σχέσεις. Μελέτες περίπτωσης

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στις δημόσιες σχέσεις. Μελέτες περίπτωσης

Θεοχαρίδου, Δέσποινα

Η συνεχής εξέλιξη της τεχνολογίας και η ραγδαία ανάπτυξη της, έχουν ως αποτέλεσμα να επωφεληθούν οι περισσότεροι τομείς και σαφώς οι δημόσιες σχέσεις. «Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι μια λειτουργία Διοίκησης, βοηθά στον καθορισμό των οργανωτικών σκοπών και της φιλοσοφίας της Ανάπτυξης Σχέσεων». Οι υπεύθυνοι των Δημοσίων Σχέσεων επικοινωνούν με το εσωτερικό και εξωτερικό κοινό, προκειμένου να προωθήσουν την «ανταλλαγή επιρροής και κατανόησης» μεταξύ των τμημάτων ενός οργανισμού και του κοινού (Αβραάμ Λίνκολν in Baskin, 2001:22). Με βάση τα δεδομένα αυτά στην παρούσα μελέτη γίνεται μια προσπάθεια που στόχο έχει να καταγράψει και να ερμηνεύσει τον τρόπο με τον οποίο τα νέα τεχνολογικά μέσα χρησιμοποιούνται από το τμήμα των Δημόσιων Σχέσεων. Έχοντας αυτή την κατεύθυνση, στο πρώτο μέρος της εργασίας μέσα από βιβλιογραφική αναφορά αναλύεται το θεωρητικό μέρος που αφορά στο τι είναι οι Δημόσιες Σχέσεις και ποια είναι τα νέα τεχνολογικά μέσα που χρησιμοποιούν και πως τα χρησιμοποιούν. Στο δεύτερο μέρος, κάνοντας χρήση της ερευνητικής μεθόδου (ποιοτική έρευνα με χρήση ερωτηματολογίου), ρωτήθηκαν συνολικά τρεις επιχειρήσεις και ένας δημόσιος οργανισμός. Σύμφωνα με τα αποτέλεσμα της έρευνας, που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2015, οι επιχειρήσεις κάνουν χρήση της νέας τεχνολογίας, την οποία θεωρούν ως ένα χρήσιμο μέσο το οποίο προσφέρει σημαντικά και αξιόλογα πλεονεκτήματα στο τμήμα Δημοσίων Σχέσεων.

Thesis
NonPeerReviewed

Τεχνολογία της πληροφορίας
Τεχνολογικές καινοτομίες
Δημόσιες σχέσεις
Διαδίκτυο (Internet)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)