Ασυμετρικό μοντέλο επικοινωνίας και δημόσιες σχέσεις μέσα από μελέτες περιπτώσεων

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Ασυμετρικό μοντέλο επικοινωνίας και δημόσιες σχέσεις μέσα από μελέτες περιπτώσεων

Διαμαντοπούλου, Δέσποινα

Η παρούσα πτυχιακή εργασία καταπιάνεται με την ανάδειξη των χαρακτηριστικών του ασυμμετρικού μοντέλου επικοινωνίας και την πρακτική τους επέκταση σε μελέτες περιπτώσεων εταιρικών επικοινωνιακών κρίσεων. Συμπληρωματικά, αναφέρονται και τα υπόλοιπα επικοινωνιακά μοντέλα που μαζί με το ασυμμετρικό, αποτελούν την ενιαία θεωρία, του μελετητή James. E. Grunig, που περιέχει την περιγραφή των χαρακτηριστικών των πρακτικών των Δημοσίων Σχέσεων. Εκτός των επικοινωνιακών μοντέλων αναφέρονται και άλλες πληροφορίες που συμβάλλουν στην ευρύτερη κατανόηση του πεδίου. Το ενδιαφέρον όλου του θέματος βρίσκεται στο γεγονός ότι επικρατεί μία αντιφατική τάση στο πεδίο των Δημοσίων Σχέσεων, η οποία έγκειται στο γεγονός αποσυγχρονισμού της βασικής θεωρίας του πεδίου με την εξάσκηση του επαγγέλματος στην πραγματικότητα. Η ερευνετική μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί είναι αυτή της ανασκόπησης της υπάρχουσας σχετικής με το θέμα, βιβλιογραφίας. Η έρευνα βασίζεται κυρίως σε ξένη βιβλιογραφία γιατί εκεί βρίσκεται ο μεγαλύτερος όγκος της απαιτούμενης πληροφορίας. Δεν υπάρχουν πληροφορίες που προέρχονται από πρωτογενή έρευνα, αντίθετα αντλούνται, από την παράθεση μελετών περιπτώσεων στις οποίες συναντώνται ασυμμετρικές πρακτικές Δημοσίων Σχέσεων. Στο σύνολο τους οι πληροφορίες που εκτείθενται οδηγούν σε συγκεκριμένα συμπεράσματα τα οποία υπογραμμίζουν την ανάγκη αναθεώρησης παγιωμένων αντιλήψεων που αφορούν στη σωστή εξάσκηση του επαγγέλματος των Δημοσίων Σχέσεων.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσιες σχέσεις
Επικοινωνία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)