Η στρατηγική marketing των αεροπορικών εταιριών χαμηλού κόστους

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Η στρατηγική marketing των αεροπορικών εταιριών χαμηλού κόστους

Τσακνίδης, Νικόλαος

Η παρούσα πτυχιακή εργασία μελετά, όπως εννοείται από τον τίτλο, την στρατηγική marketing των αεροπορικών εταιριών χαμηλού κόστους. Οι στόχοι της είναι η ανάλυση και η αποσαφήνιση του marketing και των στρατηγικών που εφαρμόζουν οι προαναφερθείσες εταιρίες καθώς και η εξερεύνηση των αντιλήψεων των καταναλωτών για αυτές και τον τρόπο που λειτουργούν. Στο πρώτο μέρος της εργασίας, το οποίο περιλαμβάνει τη δευτερογενή έρευνα και εκτείνεται στα δύο πρώτα κεφάλαια, αναφέρεται η διαδικασία σχεδιασμού, στοχοθέτησης, εφαρμογής και ανατροφοδότησης της στρατηγικής, ενώ η εργασία εστιάζει περισσότερο στο μοντέλο Ηγεσίας Κόστους το οποίο χρησιμοποιείται ως επί το πλείστον σε διάφορες παραλλαγές του από τις εταιρίες αυτές. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον τρόπο με τον οποίο η στρατηγική Ηγεσίας Κόστους και οι εταιρίες που την εφαρμόζουν επιτυχώς καταφέρνουν να έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα με βασικό άξονα την οργάνωση ολόκληρης της δομής της εταιρίας με τρόπο που να εξασφαλίζει το μικρότερο δυνατό κόστος σε όλες τις πτυχές της λειτουργίας της. Αυτό το στοιχείο με τη σειρά του επιτρέπει στην εταιρία να προσφέρει χαμηλότερες τιμές από τους ανταγωνιστές για τις υπηρεσίες της, και άρα να προσελκύει τους καταναλωτές και να ενισχύσει το μερίδιο αγοράς και την κερδοφορία της. Στο δεύτερο μέρος, στα κεφάλαια 3 και 4, παρατίθεται ο σκοπός, η μεθοδολογία και τα αποτελέσματα της πρωτογενούς έρευνας με ερωτηματολόγιο που διεξήχθη, συνοδευόμενα με την ανάλυση και την ερμηνεία τους. Μέσα από τις απαντήσεις βγαίνουν διάφορα συμπεράσματα για την εικόνα που έχουν οι καταναλωτές για τις εταιρίες αυτές, όπως το γεγονός ότι οι εταιρίες κρίνονται θετικά για τις επιδόσεις τους σε τομείς όπως η τιμή των εισιτηρίων, η διαδικασία κράτησης, τα συχνά δρομολόγια και η συνέπεια, χαρακτηριστικά στα οποία βάσει θεωρίας αναμένεται να τα πηγαίνουν καλά. Καταληκτικά, φαίνεται ότι οι απαντήσεις των καταναλωτών συμβαδίζουν σε μεγάλο βαθμό με τη θεωρία που παρατέθηκε, και η στρατηγική που εφαρμόζουν οι αεροπορικές εταιρίες χαμηλού κόστους μπορεί να έχει επιτυχία αν υλοποιηθεί σωστά και διατηρήσει τα χαρακτηριστικά αυτά που της εξασφαλίζουν τα πλεονεκτήματά της.

Thesis
NonPeerReviewed

Μάρκετινγκ - Διοίκηση και οργάνωση
Αεροπορικές εταιρείες - Διοίκηση και οργάνωση
Στρατηγικός σχεδιασμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)