Στρατηγική διοίκηση: μια νέα αντίληψη στην εταιρική ανάπτυξη: μελέτη περίπτωσης

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Στρατηγική διοίκηση: μια νέα αντίληψη στην εταιρική ανάπτυξη: μελέτη περίπτωσης

Πολίτη, Αθανασία-Χριστίνα

Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως στόχο να κατανοήσει τη χρησιμότητα της Στρατηγικής Διοίκησης και ειδικότερα κατά πόσο η Ελληνική Δημόσια Διοίκηση έχει επιτύχει να πραγματοποιήσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα Στρατηγικής Διοίκησης. Αναλυτικότερα, εξετάζει βάσει της Στρατηγικής Διοίκησης, ένα σχέδιο δράσης (οργανωσιακή αλλαγή), που προήλθε από τη διοίκηση μιας δημοτικής επιχείρησης, ως μια νέα αντίληψη στην εταιρική ανάπτυξη καθώς και τις επιπτώσεις της. Ως μέθοδοι συλλογής πληροφοριών χρησιμοποιούνται η δομημένη συνέντευξη και η δευτερογενής βιβλιογραφική ανάλυση. Πραγματοποιήθηκαν δυο συνεντεύξεις (με τον Πρόεδρο και την Υπεύθυνη του Οικονομικού Τμήματος της Δημοτικής Επιχείρησης, Ύδρευσης και Αποχέτευσης Καστοριάς), οι οποίες προσπάθησαν να αναδείξουν τις απόψεις τους για τις δράσεις που πραγματοποιήθηκαν στην επιχείρηση πριν, κατά τη διάρκεια και με το πέρας της οργανωσιακής αλλαγής που συντελέστηκε. Η ηγεσία της Δημοτικής Επιχείρησης, Ύδρευσης και Αποχέτευσης Καστοριάς χρησιμοποιεί ως επί το πλείστον το συμβουλευτικό στυλ ηγεσίας και εφαρμόζει την εταιρική της επικοινωνία μέσω δελτίων τύπου, ανακοινώσεων και της υιοθέτησης ενός οικολογικού χαρακτήρα στο εξωτερικό της περιβάλλον. Η οργανωσιακή αλλαγή που πραγματοποιήθηκε στο εσωτερικό της προέκυψε από την εφαρμογή του σχεδίου «Καλλικράτης» και την ανάγκη εκσυγχρονισμού του πληροφοριακού της συστήματος, μια αλλαγή που η απόφαση της πάρθηκε από τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο και δεν αντιμετώπισε αντιδράσεις από τους εργαζομένους. Στα θετικά της αποτελέσματα συγκαταλέγονται η μεγαλύτερη ευελιξία χειρισμού των νέων πελατών, η μείωση της γραφειοκρατικής διαδικασίας, η μείωση του χρόνου περάτωσης των εργασιών των υπαλλήλων και του χρόνου αναμονής των πελατών. Στα αρνητικά της, η επί χρόνια χρήση του παλιού προγράμματος και η περίοδος μετάπτωσης των δεδομένων από το ένα πρόγραμμα στο άλλο. Βάση της θεωρίας της Στρατηγικής Διοίκησης –σε γενικές γραμμές- ακολουθήθηκε ένα σχετικά οργανωμένο σχέδιο δράσης, το οποίο παρά τη μη σωστή και πλήρη χρήση όλων των εργαλείων της, παρουσίασε ένα σημαντικό βαθμό ανταπόκρισης στους σκοπούς της επιχείρησης. Με άλλα λόγια, πρόκειται για ένα σχετικά ολοκληρωμένο πρόγραμμα Στρατηγικής Διοίκησης που συμβάλλει στην εδραίωση μιας πιο αποτελεσματικής και αποδοτικής Δημόσιας Διοίκησης.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηγεσία
Δημόσια διοίκηση
Διοίκηση και οργάνωση
Στρατηγικός σχεδιασμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)