Ανήθικες πρακτικές μάρκετινγκ: εμπειρική διερεύνηση των αποφάσεων των Ελλήνων καταναλωτών.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Ανήθικες πρακτικές μάρκετινγκ: εμπειρική διερεύνηση των αποφάσεων των Ελλήνων καταναλωτών.

Κώστογλου, Συρματένια

Η παρούσα πτυχιακή εργασία εκπονήθηκε με σκοπό τη διερεύνηση των αντιλήψεων των Ελλήνων καταναλωτών απέναντι σε ανήθικες πρακτικές μάρκετινγκ από επιχειρήσεις. Ακόμη επιχειρεί να μελετήσει το πώς επιδρά το φύλο, η ηλικία, η οικογενειακή κατάσταση και το εισόδημα σε σχέση με τις αντιλήψεις των καταναλωτών για τις ανήθικες πρακτικές στο μάρκετινγκ. Η μέθοδος της έρευνας είναι η ποσοτική μέθοδος με τη χρήση ερωτηματολογίου γιατί ο σκοπός της είναι συγκεκριμένος. Τα κύρια αποτελέσματα που προέκυψαν από την έρευνα είναι ότι οι ανήθικες πρακτικές στο μάρκετινγκ έχουν επιπτώσεις στη συμπεριφορά τους μέσα στην αγορά. Ωστόσο οι δημογραφικές μεταβλητές (π.χ. ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, επαγγελματική κατάσταση και εισόδημα) επηρεάζουν την ηθική κρίση και τις αντιλήψεις τους. Τέλος, ένα μεγάλο ποσοστό του δείγματος φροντίζει να ενημερώσει το περιβάλλον του όταν αντιληφθεί επιχειρηματική ανηθικότητα ενώ την ευθύνη για τη μη ύπαρξη επιχειρηματικής ηθικής την απέδωσε στους ίδιους τους επιχειρηματίες.

Thesis
NonPeerReviewed

Μάρκετινγκ
Επιχειρηματική ηθική
Καταναλωτική συμπεριφορά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.