Η διαπολιτισμική επικοινωνία ως μέσω σύγκρουσης: ντόπιοι και πρόσφυγες στη Μακεδονία του μεσοπολέμου μέσα από τον τύπο.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Η διαπολιτισμική επικοινωνία ως μέσω σύγκρουσης: ντόπιοι και πρόσφυγες στη Μακεδονία του μεσοπολέμου μέσα από τον τύπο.

Στραβοπόδη, Αικατερίνη

Έπειτα από μια δεκαετία συνεχών πολέμων με αποκορύφωμα τη Μικρασιατική Καταστροφή, το ελληνικό κράτος υπέγραψε τη Συνθήκη της Λωζάνης η οποία περιελάμβανε την υποχρεωτική ανταλλαγή πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Στην παρούσα πτυχιακή εργασία θα μελετηθούν οι σχέσεις σύγκρουσης που δημιουργήθηκαν και αναπτύχθηκαν μεταξύ γηγενών και προσφύγων κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου (1922-1939) όπως αυτές παρουσιάστηκαν από τον Τύπο της Μακεδονίας. Παρομοίως, θα προσδιοριστούν τα αίτια αυτών των διενέξεων που πολύ συχνά έφταναν στο σημείο να είναι ιδιαίτερα βίαιες προκαλώντας θανάσιμους τραυματισμούς, ενώ θα αναφερθούν και τα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι πρόσφυγες κατά την αποκατάσταση τους και ποιά ήταν τελικά η έκβαση αυτών. Παράλληλα, θα εξεταστεί ο ρόλος του κράτους ως παράγοντας ομαλοποίησης των οξυμένων καταστάσεων που επικρατούσαν ανάμεσα στους ντόπιους κατοίκους της Μακεδονίας και στους νεοεισερχόμενους πρόσφυγες. Πρόσθετα, θα μελετήσουμε το πώς δραστηριοποιήθηκαν οι πρόσφυγες τόσο πολιτικά, όσο και κοινωνικά, με κύριο στόχο τους να ενσωματωθούν και να αφομοιωθούν από την ελληνική πραγματικότητα. Εντωμεταξύ, στα πλαίσια της έρευνας των εφημερίδων που μελετήθηκαν θα αναλυθεί ποιος ήταν ο ρόλος που διαδραμάτισε ο Τύπος της Μακεδονίας, ποιες ήταν οι θέσεις του τόσο για το συγκρουσιακό περιβάλλον που κυριαρχούσε μεταξύ των δύο αυτών πληθυσμών του νέου κράτους, όσο και γενικότερα. Κυρίως θα δούμε πώς διαχειρίστηκαν οι εφημερίδες αυτή τη νέα τάξη πραγμάτων που είχε δημιουργηθεί στο εσωτερικό της χώρας. Φιλοδοξία αυτής της εργασίας είναι να συμβάλει στην περαιτέρω έρευνα για τις σχέσεις ντόπιων και προσφύγων κατά τη ταραχώδη εποχή του Μεσοπολέμου. Ως συνέπεια αυτού μελετήθηκαν τρεις εφημερίδες της Μακεδονίας, ιστορικά κείμενα, καθώς και επιστημονικές μελέτες που έχουν ήδη έχουν πραγματοποιηθεί. Ενώ, αναπαράχθηκαν μαρτυρίες γηγενών αλλά και προσφύγων ώστε να ενισχυθούν οι ισχυρισμοί μας. Στο τελικό στάδιο αυτής της εργασίας θα δούμε την εξέλιξη των σχέσεων ντόπιων και προσφύγων και αν τελικά σύμφωνα με τον Τύπο ξεπεράστηκαν οι διαφορές τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Πρόσφυγες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.