Δημιουργία πολυμεσικής εφαρμογής για την προβολή του συνεταιρισμού Κρόκου Κοζάνης

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Δημιουργία πολυμεσικής εφαρμογής για την προβολή του συνεταιρισμού Κρόκου Κοζάνης

Ζυγούρα, Αγλαΐα

Οι πολυμεσικές εφαρμογές συνδυάζουν διάφορες μορφές αναπαράστασης της πληροφορίας και συνδέουν ποικίλες πληροφορίες μεταξύ τους με μη γραμμικό τρόπο. Τα πεδία εφαρμογής είναι : στην ψυχαγωγία, στις επιχειρήσεις, στους οργανισμούς κοινής ωφέλειας, στην εκπαίδευση και στην πληροφόρηση. Τα δομικά στοιχεία των πολυμέσων είναι ο ήχος, η εικόνα(φωτογραφία, σκίτσα, γραφικά) και βίντεο . Τα εργαλεία συγγραφής είναι ειδικά προγράμματα με τη βοήθεια των οποίων μπορούμε να αναπτύξουμε γρήγορα και αξιόπιστα μια πολυμεσική εφαρμογή. Σκοπός της παρούσης πτυχιακής εργασίας είναι η προβολή του συνεταιρισμού κρόκου – Κοζάνης και η πρόοδος των προϊόντων. Στόχος είναι να προβάλει στους χρήστες την διαδικασία παραγωγής και να γνωστοποιήσει το πόσο σημαντικό είναι το προϊόν στην καθημερινότητα μας για την υγεία μας. Για την περάτωση της εν λόγω εφαρμογής χρησιμοποιήθηκαν μια σειρά προγραμμάτων, τα οποία είναι το Photoshop Adobe για την επεξεργασία των φωτογρα-φιών και εικόνων, το Corel Ulead Video Studio για το κόψιμο του βίντεο και το Audacity για την επεξεργασία της μουσικής υπόκρουσης που συνοδεύει την εφαρμογή. Τέλος το εργαλείο συγγραφής που χρησιμοποιήθηκε γι αυτή την πολυμεσική εφαρμογή ήταν το Macromedia Director. Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της εργασίας έγινε προσπάθεια να ακολουθηθούν όλα τα στάδια παραγωγής μιας πολυμεσικής εφαρμογής, δηλαδή η ανάλυση, ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, ο έλεγχος και η διανομή.

Thesis
NonPeerReviewed

Κρόκος (Φυτό) - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)