Ενδοτικότητα υπακοή και συμμόρφωση στην επιρροή των Μ.Μ.Ε.

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Ενδοτικότητα υπακοή και συμμόρφωση στην επιρροή των Μ.Μ.Ε.

Μυλωνοπούλου, Αγαθούλα
Ρουσκοπούλου, Μαρία

Η παρούσα εργασία έχει στόχο να μελετήσει τις έννοιες ενδοτικότητα, υπακοή και συμμόρφωση όσον αφορά στην επίδραση που ασκούν τα Μ.Μ.Ε. στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Η εργασία θα εστιάσει στην πολιτική κυρίως ζωή, αναδεικνύοντας πώς τα Μ.Μ.Ε. επιδρούν στην πολιτική ζωή μιας χώρας. Η εργασία ολοκληρώνεται μέσα από πέντε κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο αποσαφηνίζει τις υπό μελέτη έννοιες, που αφορούν στην επικοινωνία και τα Μ.Μ.Ε. και συγκριμένα τις έννοιες ενδοτικότητα, υπακοή και συμμόρφωση. Στο τέλος του κεφαλαίου συσχετίζονται οι τρεις αυτές βασικές έννοιες. Το δεύτερο κεφάλαιο μελετά την επικοινωνία και τα Μ.Μ.Ε. Συγκεκριμένα αναλύει την κάθε μία έννοια ξεχωριστά σε σχέση με τα Μ.Μ.Ε. και στο τέλος του κεφαλαίου παρουσιάζεται η επίδραση των Μ.Μ.Ε. στη σημερινή εποχή. Το τρίτο κεφάλαιο εστιάζει στην πολιτική κατάσταση και στην επιρροή της από τα Μ.Μ.Ε. Συγκεκριμένα αναλύεται ο ρόλος του διαδικτύου, οι προσωπικές συζητήσεις στα Μ.Μ.Ε. σε σχέση με την ψηφοφορία και γενικά οι επιδράσεις των Μ.Μ.Ε. στην πολιτική. Το τέταρτο κεφάλαιο περιγράφει τη μεθοδολογία στην οποία στηρίχθηκε η διεξαγωγή της παρούσης έρευνας. Συγκεκριμένα αναλύεται ο στόχος της έρευνας, περιγράφεται η ποσοτική ανάλυση, το εργαλείο της έρευνας, η μέθοδος δειγματοληψίας και τέλος παρουσιάζονται οι περιορισμοί της έρευνας. Το πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζει τα συμπεράσματα της παρούσης μελέτης.

Thesis
NonPeerReviewed

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης - Πολιτικές απόψεις
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)