Οι στάσεις & οι αντιδράσεις των καταναλωτών σε δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Οι στάσεις & οι αντιδράσεις των καταναλωτών σε δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης

Τόσκα, Λεορέτα

Στην έρευνα που ακολουθεί, εξετάζεται εξονυχιστικά η έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ). Η έννοια της ΕΚΕ περιλαμβάνει επιχειρηματικές δραστηριότητες που σκοπό έχουν τη συμβολή της επιχείρησης στην επίλυση διάφορων περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων, που λαμβάνουν χώρα στα περιβάλλοντα δραστηριοποίησης τους και στα διάφορα εμπλεκόμενα μέρη τους (shareholders), πέρα και πάνω από αυτά που τους επιβάλλονται από τις νομικές αρχές. Σκοπός της έρευνας είναι να διερευνηθούν οι αντιλήψεις των Ελλήνων καταναλωτών για τις ενέργειες ΕΚΕ των επιχειρήσεων και ο βαθμός στον οποίο οι αντιλήψεις αυτές επηρεάζουν την προσήλωση και τις προθέσεις των καταναλωτών. Παράλληλα, εξετάζεται η επίδραση του εθνοκεντρισμού στις αντιλήψεις των Ελλήνων καταναλωτών απέναντι στις ενέργειες ΕΚΕ επιχειρήσεων. Βασικό συμπέρασμα που εξάγεται από τα αποτελέσματα της έρευνας είναι πως ο εθνοκεντρισμός επηρεάζει την αντίληψη των καταναλωτών για τις διαστάσεις της ΕΚΕ (Carroll, 1979). Ενώ επαληθεύεται επίσης και η ερευνητική υπόθεση πως οι καταναλωτές διαμορφώνουν την προσήλωση τους και την πρόθεση τους ανάλογα με τις εθνοκεντρικές τους αντιλήψεις. Παρατηρείται επίσης πως οι καταναλωτές είναι θετικά προσκείμενοι απέναντι σε ενέργειες ΕΚΕ και πως ο βαθμός προσήλωσης τους επηρεάζεται θετικά για τις επιχειρήσεις που επενδύουν σε κοινωνικά υπεύθυνη συμπεριφορά. Ενώ εντοπίζουμε επίσης να υπάρχει εκ μέρους των καταναλωτών αυξημένη πρόθεση αγοράς προϊόντων που παρουσιάζουν κοινωνικά ευαίσθητο προφίλ. Επιπρόσθετα, οι ερωτώμενοι επιβεβαίωσαν την θεωρία του Carroll (1979), ο οποίος απαρίθμησε τις επιχειρηματικές υπευθυνότητες με σειρά σημαντικότητας την Οικονομική, την Νομική, την Ηθική και τελευταία τη Φιλανθρωπική, όσον αφορά τις Ελληνικές επιχειρήσεις όχι όμως και για τις ΜΗ ελληνικές επιχειρήσεις για τις οποίες κατέστησαν ως πιο σημαντική την Νομική υπευθυνότητα και ακολούθησαν η Οικονομική, η Ηθική και η Φιλανθρωπική. Έτσι, συμπεραίνουμε ότι οι Έλληνες καταναλωτές θεωρούν περισσότερο οικονομικά ασταθής τις Ελληνικές επιχειρήσεις από τις ΜΗ ελληνικές. Ένα ιδιαιτέρως χρήσιμο συμπέρασμα που εξάγεται από την παραπάνω παρατήρηση είναι πώς αν και οι Έλληνες καταναλωτές επιβεβαιώνουν τη θεωρεία των διαστάσεων της ΕΚΕ του Carroll (1979) και εδώ τα εθνοκεντρικά κριτήρια επηρεάζουν τις αντιλήψεις τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Κοινωνική ευθύνη της επιχείρησης
Επιχειρηματική ηθική
Καταναλωτική συμπεριφορά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)