Δημιουργία πολυμεσικής παρουσίασης για την προβολή τουριστικών προορισμών. Η περίπτωση των Λουτρών Πόζαρ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Δημιουργία πολυμεσικής παρουσίασης για την προβολή τουριστικών προορισμών. Η περίπτωση των Λουτρών Πόζαρ

Κιρκενίδης, Νικόλαος-Ραφαήλ

Αρχικά, η εργασία ασχολείται με γενικές πληροφορίες των Λουτρών Πόζαρ και τις θεραπευτικές ιδιότητες των ιαματικών πηγών. Τα Λουτρά Πόζαρ έχουν γίνει τη τελευταία δεκαετία ένας αρκετά δημοφιλής προορισμός και έχουν όλες τις απαραίτητες εγκαταστάσεις ώστε να εντυπωσιάσουν του επισκέπτες που έρχονται στην Λουτρόπολη αλλά και το χωριό Λουτράκι. Έπειτα αναφέρονται οι θετικές επιδράσεις των εφαρμογών πολυμέσων στην προώθηση τουριστικών προορισμών. Ειδικότερα αναλύονται οι ικανότητες και οι τρόποι προβολής των προορισμών αυτών μέσα από τα πολυμέσα αλλά γίνονται γνωστοί και χώροι στους οποίους οι τεχνικές αυτές χρησιμοποιούνται. Επιπλέον γίνεται γνωστό το πρώτα στάδιο σχεδίασης μιας εφαρμογής το οποίο είναι το στάδιο της ανάλυσης. Εκεί γίνεται μελέτη για τη σωστή καταγραφή των πρώτων ιδεών του χρήστη που αφορούν την εφαρμογή καθώς επίσης και για την προσπάθεια εύρεσης των απαιτήσεων των χρηστών. Ακόμη, γίνεται μελέτη για την εφικτότητα δημιουργίας μιας εφαρμογής πολυμέσων, για τον χρονοπρογραμματισμό αλλά και τους διαθέσιμους πόρους, δηλαδή το υλικό και το λογισμικό. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά σε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που αφορά τη σχεδίαση της εφαρμογής. Η σχεδίαση της εφαρμογής περιλαμβάνει πολλούς τομείς. Αρχικά αναλύεται η δομή που πρέπει να έχει μια εφαρμογή και στη συνέχεια γίνεται αναφορά στον ορισμό των χαρτών πλοήγησης και τις κατηγορίες τους. Τέλος αναφέρονται συμβουλές οι οποίες αφορούν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της εφαρμογής πολυμέσων, τη διεπαφή χρήστη, αφού αυτή ουσιαστικά αποτελεί τον δίαυλο επικοινωνίας του χρήστη με την εφαρμογή. Ακόμη αναλύεται, το στάδιο της ανάπτυξης των εφαρμογών. Ιδιαίτερα επεξηγείται η συγκέντρωση του πρωτογενούς υλικού καθώς επίσης και η επεξεργασία και κατασκευή του. Επίσης γίνεται μελέτη και για τον προγραμματισμό της εφαρμογής πολυμέσων αλλά και την εκφσαλμάτωση της. Μελέτη γίνεται όσον αφορά την εφαρμογή μας για τον έλεγχο της και τις εφαρμογές που μπορεί να ακολουθήσει ο δημιουργός με σκοπό την διόρθωση επανασχεδίαση και συμπλήρωση στην ανάπτυξη της εφαρμογής. Επίσης εξηγούνται και η χάλκινη αλλά και η χρυσή έκδοση και ο ρόλος τους. Επιπροσθέτως, γίνεται λόγος για την διανομή του προϊόντος. Σε αυτό το στάδιο μας ενδιαφέρει το μίγμα μάρκετινγκ, η διαχείριση αντιγράφων ασφαλείας αλλά και η διατήρηση των πνευματικών δικαιωμάτων με διάφορα μέσα όπως η χρήση ειδικού λογισμικού. Στο έβδομο κεφάλαιο της εργασίας γίνεται μία συνοπτική παρουσίαση της εφαρμογής πολυμέσων για τα Λουτρά Πόζαρ. Ειδικότερα παρουσιάζονται όλες οι ενότητες τις εφαρμογής με το περιεχόμενο τους. Εν κατακλείδι, γίνονται γνωστά τα συμπεράσματα που απορρέουν με την ενασχόληση του φοιτητή με μία πτυχιακή εργασία που πραγματεύεται την δημιουργία εφαρμογής πολυμέσων με σκοπό τη προώθηση ενός τουριστικού προορισμού.

Thesis
NonPeerReviewed

Ιαματικές πηγές
Τουριστικό μάρκετινγκ
Τουρισμός - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.