Διερεύνηση των αντιλήψεων των καταναλωτών για την ποιότητα της εξυπηρέτησης των καταστημάτων παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Συγκριτική μελέτη των καταστημάτων της πόλης της Καστοριάς

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Διερεύνηση των αντιλήψεων των καταναλωτών για την ποιότητα της εξυπηρέτησης των καταστημάτων παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Συγκριτική μελέτη των καταστημάτων της πόλης της Καστοριάς

Πολυχρονιάδου, Θεοδώρα

Τις τελευταίες δεκαετίες ο τριτογενής τομέας παραγωγής, δηλαδή ο τομέας των υπηρεσιών και του εμπορίου, βρίσκεται σε συνεχή άνθιση. Η παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών αποτελεί σημαντικό κομμάτι του τριτογενούς τομέα παραγωγής, καθώς διαδραματίζει πλέον σημαντικό ρόλο στην καθημερινότητά μας. Βασικός σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των αντιλήψεων των καταναλωτών για την ποιότητα της εξυπηρέτησης στα καταστήματα παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Στη συγκεκριμένη έρευνα συμμετείχαν τα καταστήματα παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών της πόλης της Καστοριάς (ΓΕΡΜΑΝΟΣ, COSMOTE, VODAFONE, WIND). Ο κύριος σκοπός της έρευνας είναι να γίνει σύγκριση των καταστημάτων ως προς τα διάφορα χαρακτηριστικά τους (προσωπικό, χαρακτηριστικά καταστήματος, εξυπηρέτηση, ποιότητα υπηρεσιών). Για τη διερεύνηση αυτή διεξήχθη πρωτογενής έρευνα με βασικό μεθοδολογικό εργαλείο ένα ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις κλειστού τύπου. Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 200 άτομα. Για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο IBM SPSS Statistics 22. Τα αποτελέσματα που εξήχθησαν φανερώνουν τις προτιμήσεις των καταναλωτών, αλλά και τις αξιολογήσεις τους για τα διάφορα χαρακτηριστικά των καταστημάτων. Επίσης, παρουσιάζονται τα δυνατά, αλλά και τα αδύνατα σημεία των καταστημάτων, τα οποία μπορούν να βελτιωθούν έπειτα από συγκεκριμένες ενέργειες των διευθυντών Μάρκετινγκ των εταιριών.

Thesis
NonPeerReviewed

Τηλεπικοινωνιακά συστήματα
Εταιρείες κινητής τηλεφωνίας
Προώθηση πωλήσεων
Πελατειακές σχέσεις
Τηλεπικοινωνία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.