Η παραγωγική διαδικασία και το μάρκετινγκ της ΕΨΑ Α.Ε

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Η παραγωγική διαδικασία και το μάρκετινγκ της ΕΨΑ Α.Ε

Φιλιππίδου, Αλκυώνη

Το Μάρκετινγκ ασχολείται με την ικανοποίηση των αναγκών του καταναλωτή, με ταυτόχρονη επίτευξη των στόχων της επιχείρησης, κατευθύνει τα μέσα της επιχείρησης και συνέχεια επιβεβαιώνει ότι ο καταναλωτής είναι ικανοποιημένος. Ο τελικός στόχος μιας επιχείρησης πρέπει να είναι η επίτευξη και η διατήρηση της μεγαλύτερης δυνατής διαφοροποίησης του προϊόντος της ή της υπηρεσίας της για τους καταναλωτές, έναντι των ανταγωνιστών. Κάθε επιχείρηση πρέπει να γνωρίζει ότι ο καταναλωτής ενδιαφέρεται κυρίως για τα δικά του οφέλη και όχι για τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των προϊόντων. Με τον όρο όφελος εννοούμε το αποτέλεσμα που δέχεται ο καταναλωτής από ένα προϊόν ή υπηρεσία, το οποίο είναι ευνοϊκό, επειδή το συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία μπορεί να ικανοποιεί μία ειδική ανάγκη του καταναλωτή. Η προσφορά που κάνει η επιχείρηση στον καταναλωτή πρέπει να είναι ολοκληρωμένη. Θα πρέπει να δείχνει τα οφέλη του αγοραστή και ποια λύση δίνει στο πρόβλημά του σε σχέση με μία ανταγωνιστική πιθανή πρόταση. Για να θεωρηθεί επιτυχημένη η προσφορά της επιχείρησης πρέπει μέσα από την έρευνα, τη μελέτη και την ανάλυση της συμπεριφοράς του καταναλωτή, να εντοπιστεί η συγκεκριμένη ανάγκη.

Thesis
NonPeerReviewed

Χυμοί - Αναψυκτικά
Επιχειρήσεις - Ανταγωνιστικότητα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.