Διαφορές τρόπου μάθησης της πληροφορικής μεταξύ ανηλίκων και ενηλίκων στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση (τυπική και μη τυπική)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Διαφορές τρόπου μάθησης της πληροφορικής μεταξύ ανηλίκων και ενηλίκων στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση (τυπική και μη τυπική)

Πούλιος, Δημήτριος
Αναστασιάδου, Ειρήνη

Ως φοιτητές του τμήματος «Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ» του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (2ο πτυχίο), και έχοντας ως επαγγελματική ιδιότητα: η Αναστασιάδου Ειρήνη εκπαιδευτικός ΠΕ04.01, με εμπειρία σε λύκεια, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ o Πούλιος Δημήτριος αστυνομικός, με παρουσιάσεις κυκλοφοριακής αγωγής και ασφάλειας σε σχολεία και σε επαγγελματικές ομάδες, μέσα από την εμπειρία μας στην εκπαίδευση των ενηλίκων και ανηλίκων κάναμε την επιλογή αυτού του θέματος της πτυχιακής για να μπορέσουμε να εστιάσουμε στον διαφορετικό τρόπο διδασκαλίας του μαθήματος της πληροφορικής σε αυτές τις δύο ομάδες, έτσι ώστε να βοηθήσουμε τους συναδέλφους, αλλά κι εμάς τους ίδιους, όταν βρεθούμε σε μία αίθουσα διδασκαλίας. Βασικός σκοπός η καταγραφή των διαφορετικών απόψεων των αντίστοιχων εκπαιδευόμενων, σχετικά με το πώς αντιλαμβάνονται την διδασκαλία του μαθήματος και τι παραπάνω γνώσεις θα επιθυμούσαν να τους παρέχει το μάθημα της πληροφορικής. Για την έρευνά μας απαντήθηκαν 391 ερωτηματολόγια, από εκπαιδευόμενους στην υποχρεωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Για την πραγματοποίησή της, συντάχθηκε ένα ερωτηματολόγιο τα αποτελέσματα του οποίου σκιαγραφούν τις γνώσεις, αντιλήψεις και απόψεις των εκπαιδευόμενων σχετικά με το αντικείμενο της πληροφορικής. Από την επεξεργασία των αποτελεσμάτων κυριότερα εξαγόμενα συμπεράσματα είναι ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να ακολουθούν διαφορετική μέθοδο διδασκαλίας για το μάθημα της πληροφορικής, ανάλογα με την ηλικία των εκπαιδευόμενων και ότι προτιμότερη μέθοδος διδασκαλίας είναι η επίδειξη.

Thesis
NonPeerReviewed

Διδασκαλία με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές
Εκπαίδευση
Εκπαίδευση ενηλίκων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.