Φοροδιαφυγή πλαστά εικονικά φορολογικά στοιχεία σε περίοδο κρίσης

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Φοροδιαφυγή πλαστά εικονικά φορολογικά στοιχεία σε περίοδο κρίσης

Νικητίδου, Σπυριδούλα

Η φοροδιαφυγή αποτελεί την μέγιστη πρόκληση διαφθοράς που αντιμετωπίζει η Ελλάδα και θεωρείται ότι έχει συμβάλλει στην οικονομική κρίση που βιώνει σήμερα η χώρα Είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Ελληνικές αρχές στο πλαίσιο της προσπάθειας τους για δημοσιονομική εξυγίανση .Μολονότι οι επιπτώσεις της φοροδιαφυγής στα Δημόσια Έσοδα είναι εύκολα αντιληπτές από το κοινωνικό σύνολο . Τα φορολογικά έσοδα είναι η κύρια πηγή εσόδων, στην προσπάθεια των πολιτών να αποκρύπτουν φορολογητέο εισόδημα σκόπιμα προκαλούν ανυπολόγιστη βλάβη στην εύρυθμη λειτουργία του Δημοσίου τομέα και την κάλυψη των βασικών Δημοσίων δαπανών Δεδομένης της παρούσας οικονομικής κατάστασης, στην οποία βρίσκεται η Ελλάδα και τις συνεχώς αυξανόμενες διαστάσεις που παίρνει το θέμα της φοροδιαφυγής, τόσο στην χώρα μας όσο και στα υπόλοιπα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξετάζεται και αναλύεται μία από τις συχνότερες μεθόδους φοροδιαφυγής, αυτής της έκδοσης και λήψης πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων. Αναλυτικότερα η δομή της διπλωματικής είναι η ακόλουθη: Στο 1ο κεφάλαιο αναλύεται η έννοια του φόρου, οι κυριότερες διακρίσεις του, Στο 2ο κεφάλαιο αναλύεται η έννοια της φορολογίας ,η εξέλιξη του φορολογικού συστήματος στην Ελλάδα Στο 3ο κεφάλαιο, παρατίθενται στοιχεία σχετικά με την έννοια της φοροδιαφυγής, γίνεται σύντομη αναφορά στο ιστορικό υπόβαθρο και εξετάζονται το μέγεθος ,τα αίτια και οι συνέπειες του φαινομένου. Επίσης προσδιορίζονται οι παράγοντες που επηρεάζουν την έκταση της φοροδιαφυγής. Γίνεται αναφορά στις μεθόδους οι οποίες ακολουθούνται προκειμένου κάποιος υποκείμενος στο φόρο να φοροδιαφύγει και ποιοι ωφελούνται από αυτήν. Το θεωρητικό υπόβαθρο σχετικά με τα πλαστά - εικονικά φορολογικά στοιχεία παρουσιάζεται στο 4ο κεφάλαιο. Επίσης αναλύονται οι έννοιες και η σκοπιμότητα των πλαστών- εικονικών φορολογικών στοιχείων, οι εκδότες αυτών, καθώς και ο τρόπος κατασκευής και έκδοσής τους και οι μέθοδοι εντοπισμού . Πέραν αυτών περιγράφεται και η περίπτωση έκδοσης και λήψης εικονικών στοιχείων σε συναλλαγές με το εξωτερικό και τέλος γίνεται μια αναφορά στις Διοικητικές Κυρώσεις και τα πρόστιμα για τους εκδότες και λήπτες εικονικών και πλαστών στοιχείων . Στο 5 οκεφάλαιο αναλύεται η έννοια και ο σκοπός του φορολογικού ελέγχου και στη συνέχεια γίνεται περιγραφή των ειδών του φορολογικού ελέγχου, (προληπτικός, προσωρινός, τακτικός κ.λ.π. ) Στο τελευταίο κεφάλαιο της διπλωματικής, παραθέτουμε στοιχεία έρευνας στην συνέχεια παρουσιάζονται και αναλύονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από το ερωτηματολόγιο Η διπλωματική ολοκληρώνεται με την παράθεση συμπερασμάτων καi προτάσεων.

Thesis
NonPeerReviewed

Φοροδιαφυγή
Οικονομικές κρίσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)