Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υλοποίηση διαδραστικής εφαρμογής ηλεκτρονικής μάθησης με θέμα «Βασικές αρχές δικτύων υπολογιστών»

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υλοποίηση διαδραστικής εφαρμογής ηλεκτρονικής μάθησης με θέμα «Βασικές αρχές δικτύων υπολογιστών»

Τοσουνίδης, Διονύσιος
Κορίτσας, Κωνσταντίνος

Στόχος της παρούσας πτυχιακής εργασίας, είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η υλοποίηση μιας διαδραστικής εφαρμογής ηλεκτρονικής μάθησης, με θέμα τις Βασικές Αρχές των Δικτύων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών . Για τη δημιουργία της εφαρμογής αυτής χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο συγγραφής πολυμεσικού περιεχομένου Adobe Flash Professional CS5.5. Τα περιοχόμενα της διαδραστικής εφαρμογής αποτελούνται από διάφορες λειτουργίες όπως (μενού πλοήγησης , επιλογή ενότητας, αλλαγή ενότητας, αλλαγή σελίδας, γρήγορη επιλογή quiz και summary, video, εικόνες και γραφήματα). Επίσης, περιλαμβάνει τεστ αυτοαξιολόγησης (ερωτήσεις κι απαντήσεις πολλαπλής επιλογής, ασκήσεις τύπου Drag and Drop, Quiz, κλπ.) καθώς και διασύνδεση με εργαλεία προσομοίωσης δικτύων (Cisco Packet Tracer) για την υλοποίηση εργαστηριακών ασκήσεων και δραστηριοτήτων, δίνοντας έτσι την δυνατότητα για μια πλήρη εκμάθηση του περιεχομένου των ηλεκτρονικών μαθημάτων.

Thesis
NonPeerReviewed

Διδασκαλία με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή
Διαδίκτυο στην εκπαίδευση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.