Επιχειρησιακό σχέδιο ανάπτυξης της παραλίμνιας περιοχής της Λίμνης Πολυφύτου

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Επιχειρησιακό σχέδιο ανάπτυξης της παραλίμνιας περιοχής της Λίμνης Πολυφύτου

Λάππα, Μαρία Γ.

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση πρότασης για την τουριστική ανάπτυξη της παραλίμνιας περιοχής της λίμνης Πολυφύτου μέσα από την διαμόρφωση ενός επιχειρησιακού σχεδίου, λαμβάνοντας υπόψη το φυσικό και πολιτιστικό πλούτο της περιοχής. Αρχικά γίνεται αναφορά στο σύγχρονο τουρισμό, καθώς και στην εννοιολογική προσέγγιση των βασικότερων μορφών ειδικού και εναλλακτικού τουρισμού, δηλαδή μορφών τουρισμού που είναι εφικτό να αναπτυχθούν στην περιοχή. Αναλύονται οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη, τη στήριξη και την εφαρμογή των ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού καθώς και οι πόροι, οι υποδομές και οι υπηρεσίες. Ακολουθούν η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, η καταγραφή των διαθέσιμων πόρων, με αναφορές σε κοινωνικά χαρακτηριστικά και οικονομικά μεγέθη, καθώς και η παρουσίαση των σημαντικότερων φυσικών και πολιτιστικών πόρων της περιοχή, ενώ η ανάλυση SWOT παρουσιάζει τα δυνατά και αδύνατα σημεία της περιοχής. Στη συνέχεια, εντοπίζονται και αναλύονται οι ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού που έχουν τις προϋποθέσεις να αναπτυχθούν στη περιοχή που εξετάζεται, καθώς και τα προγράμματα που υλοποιήθηκαν και υλοποιούνται για την ανάπτυξή τους. Τέλος, προτείνεται ένα στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης και διαχείρισης ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού στην περιοχή της λίμνης Πολυφύτου. Συμπερασματικά, διαπιστώνεται ότι, ενώ η περιοχή ενδείκνυται για δραστηριότητες εναλλακτικού τουρισμού, αυτές είναι σχεδόν ανύπαρκτες ή μεμονωμένες, διάσπαρτες και χωρίς προγραμματισμό και συντονισμό δράσης από τους τοπικούς και παραγωγικούς φορείς (ιδιωτικού και δημόσιου τομέα). Υπάρχει όμως η δυνατότητα να αποτελέσουν μοναδική αναπτυξιακή ευκαιρία, αναδεικνύοντας πολλά από τα στοιχεία του φυσικού – πολιτιστικού περιβάλλοντος, τα ήθη, τα έθιμα και τις παραδόσεις, αναβαθμίζοντας ποιοτικά και οικονομικά την ευρύτερη περιοχή.

Thesis
NonPeerReviewed

Εναλλακτικός τουρισμός
Επιχειρηματικός σχεδιασμός
Τουριστική ανάπτυξη

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)