Η ψυχολογία των πωλήσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Η ψυχολογία των πωλήσεων

Κολοβός, Δημήτριος

Κινητήριος μοχλός για την εκπόνηση της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η περιγραφή των κινήτρων, συναισθηματικών και μη, που οδηγούν τους καταναλωτές στην αγορά προϊόντων. Θέλοντας να βρούμε τα αίτια που οδηγούν στη λήψη των συγκεκριμένων αποφάσεων από την πλευρά των καταναλωτών, ασχοληθήκαμε με την έννοια της ψυχολογίας των πωλήσεων και της συναισθηματικής Νοημοσύνης και την επίδραση που έχει στην αγοραστική επιλογή των ατόμων-καταναλωτών. Για αυτό το λόγο δημιουργήθηκε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο δόθηκε σε μια ομάδα 207 καταναλωτών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας, υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά στον τρόπο με τον οποίο οι γυναίκες αντιδρούν στα διαφημιστικά μηνύματα σε σχέση με τους άντρες. Παρατηρούμε επίσης πως η ανάγκη, είναι κατά κύριο λόγο το κίνητρο που παρακινεί τους καταναλωτές να αγοράσουν ένα συγκεκριμένο προϊόν. Παρατηρούμε επίσης πως τα άτομα με υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο επηρεάζονται από διάφορα ερεθίσματα όπως διαφημίσεις, προέλευση προϊόντος, τοποθέτηση προϊόντων στα ράφια κτλ.. Σημαντικό επίσης κριτήριο για την αγορά ενός προϊόντος αποτελεί η τιμή του, εάν βρίσκεται σε προσφορά κτλ.. Παρατηρείτε επίσης πως η επιλογή ενός διάσημου προσώπου σε διαφημιστικά σποτ, όπως και η εταιρική κοινωνική ευθύνη δεν αποτελούν κίνητρο για την αγορά ενός προϊόντος.

Thesis
NonPeerReviewed

Πωλήσεις
Καταναλωτική συμπεριφορά
Πωλήσεις - Προώθηση - Σχεδιασμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.