Η εταιρική και κοινωνική ευθύνη και η εφαρμογή της στις ελληνικές τράπεζες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Η εταιρική και κοινωνική ευθύνη και η εφαρμογή της στις ελληνικές τράπεζες

Παπαχριστοδούλου, Γκλόρια Ν.

Αναφέρεται η έννοια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, γίνεται μια αναδρομή στην σύντομη ιστορία της, καθώς επίσης στα χαρακτηριστικά και τις κατηγορίες της. Αναλύονται οι τομείς δράσης της και περιγράφεται η πιο σημαντική θεωρία της, αυτή των ενδιαφερόμενων μερών. Επίσης, περιγράφεται η εφαρμογή της Ε.Κ.Ε. στην πράξη, καθώς και τα οφέλη που προκύπτουν από αυτή, ενώ γίνεται αναφορά στην εταιρική διακυβέρνηση, στον σκοπό και τα συστήματα της και σημειώνονται τα οφέλη από την εφαρμογή της και τις αρχές που την διέπουν. Ακόμη, γίνεται αναφορά στην εταιρική διακυβέρνηση στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο και στις τρεις πιο σημαντικές ελληνικές τράπεζες και την εφαρμογή της Ε.Κ.Ε. από αυτές. Τέλος, γίνεται μια έρευνα που αφορά την τράπεζα με την καλύτερη εφαρμογή της Ε.Κ.Ε. στην Ελλάδα, την Τράπεζα Πειραιώς

Thesis
NonPeerReviewed

Εταιρική διακυβέρνηση
Κοινωνική ευθύνη της επιχείρησης
Τραπεζική διοίκηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.