Σχεδιασμός φίλτρων συζευγμένων ταλαντωτών και Stepped impedance χαμηλοπερατά φίλτρα και προσομοίωση αυτών σε matlab

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Σχεδιασμός φίλτρων συζευγμένων ταλαντωτών και Stepped impedance χαμηλοπερατά φίλτρα και προσομοίωση αυτών σε matlab

Γκάτζιαρης, Παντελής

Στόχος αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι η ανάλυση της μικροταινίας , των χαρακτηριστικών της ,η προσέγγιση στα μικροκυματικά φίλτρα στα είδη και στους μετασχηματισμούς τους και τέλος η σχεδίαση αυτών σε matlab περιβάλλον. Στα μικροκύματα , τα παθητικά φίλτρα που χρησιμοποιούνται σε διατάξεις υλοποιούνται με παθητικά ηλεκτρικά στοιχεία όπως αυτεπαγωγές και χωρητικότητες. Για να πραγματοποιηθεί η χρήση των στοιχείων C και L σε τυπωμένα κυκλώματα, έγινε η υλοποίηση τους με δομές επίπεδης μορφής, όπου τα χαρακτηριστικά ηλεκτρικά μεγέθη προσδιορίζονται με την θεωρία πεδίου. Ωστόσο, οι κλασσικές μέθοδοι σχεδιασμού, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την σχεδίαση φίλτρων σε τυπωμένα συστήματα, αρκεί να επιτευχθεί ισορροπία ανάμεσα στα χαρακτηριστικά του φίλτρου και των τιμών C και L. Στην εργασία αυτή γίνεται η ανάλυση δύο βασικών μεθοδολογιών εισαγωγής απωλειών για τη σχεδίαση ηθμών, της μεθόδου Chebyshev και της μεθόδου Maximally Flat. Με βάση την θεωρία που παρουσιάζεται και αναλύεται δημιουργήθηκε κώδικας σε περιβάλλον matlab και η γραφική σχεδίαση του φίλτρου πραγματοποιήθηκε με GUIDE έτσι ώστε τα GUI που θα προκύψει να μπορεί να προσομοιωθεί αλλά και να μορφοποιηθεί μέσω matlab. Τα φίλτρα τα οποία υλοποιήθηκαν είναι : a) χαμηλοπερατού ηθμού με περιοχές τυπωμένων γραμμών διαδοχικά υψηλής και χαμηλής χαρακτηριστικής αντίστασης(Stepped Impedance Lowpass Filter) και b) ζωνοπερατού ηθμού με συζευγμένους ταλαντωτές (Coupled Resonator Bandpass Filters). Για αυτές τις δύο κατηγορίες ηθμών που δημιουργήθηκαν μπορεί ο χρήστης να δώσει τις προδιαγραφές του φίλτρου και να λάβει αντίστοιχα την γεωμετρία της δομής και τη συχνοτική απόκριση που προκύπτει από την προσομοίωση του ηθμού. Στόχος του συγγραφέα είναι να γίνουν κατανοητές οι λειτουργίες των φίλτρων με την χρήση μικροταινιακών γραμμών μεταφοράς και να βοηθήσει τους αναγνώστες με βήματα, ώστε να είναι σε θέση να σχεδιάσουν μέσω matlab τα δικά τους φίλτρα.

Thesis
NonPeerReviewed

Κυματική μηχανική
Τηλεπικοινωνία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)