Καινοτόμες πολιτικές μάρκετινγκ

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Καινοτόμες πολιτικές μάρκετινγκ

Τράκα, Γεωργία

Η εργασία αυτή μελετά τις καινοτόμες πολιτικές μάρκετινγκ που εφαρμόζουν οι εταιρείες σε κάθε μία από τις μεταβλητές του μείγματος μάρκετινγκ. Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή στο θέμα. Δηλαδή, παρουσιάζονται ορισμένες βασικές έννοιες του μάρκετινγκ και της καινοτομίας. Στο δεύτερο κεφάλαιο, αναλύονται οι καινοτόμες πολιτικές που εφαρμόζει μια εταιρεία στη μεταβλητή του προϊόντος. Στο τρίτο κεφάλαιο, γίνεται αναφορά στις στρατηγικές τιμολόγησης σύμφωνα με τις οποίες οι εταιρείες τιμολογούν τα καινοτόμα προϊόντα υψηλής ποιότητας και τα νέα βελτιωμένα προϊόντα. Στο τέταρτο κεφάλαιο, εξετάζονται οι καινοτόμες πολιτικές με τις οποίες μια εταιρεία διανέμει τα προϊόντα της στην αγορά. Κλείνοντας το θεωρητικό κομμάτι, το πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζει τις πολιτικές εκείνες που χρησιμοποιεί μια εταιρεία προκειμένου να προβάλλει και να προωθήσει τα προϊόντα με καινοτόμο τρόπο. Περνώντας στο πρακτικό μέρος της εργασίας αυτής, το έκτο κεφάλαιο αναλύει πλήρως τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τη διεξαγωγή της έρευνας. Στο έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας. Η έρευνα αποτελείται από την ανάλυση των αποτελεσμάτων τεσσάρων συνεντεύξεων σε βάθος που πάρθηκαν από τις ακόλουθες πολυεθνικές εταιρείες: Chipita, Unilever, McCain και Υφαντή. Ολοκληρώνοντας την εργασία παρατίθενται τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάλυση του θεωρητικού και του πρακτικού μέρους καθώς και οι προτάσεις που δίνονται γύρω από το συγκεκριμένο θέμα που ερευνά η παρούσα εργασία.

Thesis
NonPeerReviewed

Προώθηση πωλήσεων
Μάρκετινγκ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015-09


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)