Το μοντέλο επεξεργασίας της πληροφορίας και η θεωρία του συνδέσμου ως σημείο εκκίνησης στο δίκτυο νευρώνων

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Το μοντέλο επεξεργασίας της πληροφορίας και η θεωρία του συνδέσμου ως σημείο εκκίνησης στο δίκτυο νευρώνων

Μαλαμούδα, Αικατερίνη
Λιούλια, Αργυρώ

Το αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας αφορά αφ’ ενός την επιστημονικώς θεωρητική ανασκόπηση και προσέγγιση του δικτύου νευρώνων όπως τα βιολογικά και τεχνητά νευρωνικά δίκτυα και αφ’ ετέρου την προσέγγιση του μοντέλου επεξεργασίας με αναφορά την προσομοίωση του ανθρώπινου εγκεφάλου με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Γενικά, η εργασία διακρίνεται σε δύο ευρέα μέρη, το θεωρητικό και το πρακτικό. Το θεωρητικό μέρος περιλαμβάνει την εισαγωγή στο υπό μελέτη θέμα καθώς και τη θεωρητική πραγμάτευση του. Αναλυτικότερα, το μέρος αυτό περιλαμβάνει τρία επιμέρους κεφάλαια. Αρχικά, περιγράφεται στο πρώτο κεφάλαιο της πτυχιακής εργασίας το δίκτυο νευρώνων τόσο των βιολογικών όσο και των τεχνητών. Αναφορές διεκπεραιώνονται για τις λειτουργίες τους, τις εφαρμογές τους καθώς και για τα πλεονεκτήματα ή τα μειονεκτήματα από την εφαρμογή τους. Στο δεύτερο κεφάλαιο, γίνεται λόγος για το μοντέλο επεξεργασίας πληροφοριών. Περιγράφεται η προσομοίωση του ανθρώπινου εγκεφάλου με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, και ακολουθεί εκτενής αναφορά του μνημονιακού συστήματος. Η μελέτη της μνήμης επηρεάζεται από την μελέτη της μάθησης. Θα παρατεθούν θεωρίες μάθησης με τα χαρακτηριστικά τους και τις εφαρμογές τους καθώς και τα στάδια του μοντέλου μάθησης. Το τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο, θα αναπτύξει την θεωρία του Συνδεσιασμού με ιστορική αναδρομή στον ορισμό του, ενώ παράλληλα θα γίνει κατανοητή η ενεργοποίηση των συνδέσμων του δικτύου. Η ύπαρξη των μοντέλων του Συνδεσιασμού θα κλείσει το κεφάλαιο με αναφορά σε παραδείγματα μοντελοποίησης του Συνδεσιασμού. Το πρακτικό μέρος συνιστά μια ανασκόπηση των πειραματικών και τεχνολογικών εφαρμογών της θεωρίας της επεξεργασίας της πληροφορίας και του μοντέλου του συνδεσιασμού. Ειδικότερα, περιλαμβάνει δύο επιμέρους κεφάλαια. Το τέταρτο κατά σειρά κεφάλαιο αναφέρεται στα ερευνητικά δεδομένα γύρω από τη θεωρία της επεξεργασίας και το πέμπτο κεφάλαιο καταπιάνεται με τα ερευνητικά στοιχεία γύρω από τις εφαρμογές του μοντέλου του συνδεσιασμού. Σε γενικές γραμμές, τα κεφάλαια αυτά προσεγγίζουν τις δύο θεωρίες ως ερευνητικά πεδία, αλλά και βάσεις πειραματικών και παραδεδεγμένων τεχνολογικών εφαρμογών. Η πτυχιακή εργασία κλείνει με τον απολογισμό της ερευνητικής προσέγγισης του μοντέλου επεξεργασίας πληροφοριών και της χρήσης των τεχνητών νευρωνικών δικτύων στην καθημερινότητά μας. Προτάσεις και πιθανές μελλοντικές επεκτάσεις των χρήσεων των δικτύων θα συμπληρώσουν τον απολογισμό.

Thesis
NonPeerReviewed

Πληροφορίες, Θεωρία των
Μάθηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)