Οικολογία αστικών περιοχών: μελέτη περίπτωσης πρότυπο οικολογικό χωριό "Ανάβρα"

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Οικολογία αστικών περιοχών: μελέτη περίπτωσης πρότυπο οικολογικό χωριό "Ανάβρα"

Μαρμαρίδου, Παρθένα
Παλαιοχωρινού, Παναγιώτα

Το θέμα της παρούσας εργασίας διαπραγματεύεται την έννοια της Αστικής Οικολογίας ως εργαλείο ανάπλασης και αστικής αναγέννησης χωρικών μονάδων, με χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό της Κοινότητας Ανάβρας Μαγνησίας. Το παράδειγμα αυτό, αποτελεί μια ιδιαίτερη περίπτωση αξιοποίησης των τοπικών δυνατοτήτων και πλεονεκτημάτων και είναι χρήσιμο ως παράδειγμα σε περιόδους οικονομικής κρίσης και μακροχρόνιας ανεργίας. Σκοπός της έρευνας είναι να μελετηθούν παραδείγματα οικο-χωρικών μονάδων μέσα από την εγχώρια και τη διεθνή εμπειρία και η μεταξύ τους σύγκριση αποσκοπεί στην εξαγωγή σημαντικών συμπερασμάτων. Η ανάδειξη του τρόπου με τον οποίο η Κοινότητα Ανάβρας Μαγνησίας έφτασε σε ένα επίπεδο αναπτυξιακής αυτάρκειας καθώς και η ερμηνεία του, συνιστά βασικό στόχο της παρούσας εργασίας. Αρχικά, θα γίνει παρουσίαση και ανάλυση του θεωρητικού υποβάθρου της οικολογικής προσέγγισης, προκειμένου να γίνει αντιληπτό το πλαίσιο μέσα στο οποίο η Ανάβρα μετατράπηκε σε οικολογικό πρότυπο. Μεθοδολογικά η εργασία στηρίχθηκε σε βιβλιογραφικές πηγές, τόσο σε ξένες όσο και σε ελληνικές, σε δευτερογενή ποσοτικά δεδομένα, σε χάρτες, διαγράμματα, πίνακες και φωτογραφίες. Επίσης αποδείχθηκε πολύ σημαντική η συγκέντρωση και ανάλυση δημοσιογραφικών άρθρων σχετικά με την Κοινότητα της Ανάβρας.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικολογία
Αειφορική ανάπτυξη

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015-11


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.