Πολιτικές συμπεριφορές σε χωριά-κάστρα πολιτικών κομμάτων στη Μακεδονία, συγκριτική ανάλυση και συνδιαστική μελέτη εκλογικών αποτελεσμάτων και κοινωνικών χαρακτηριστικών

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Πολιτικές συμπεριφορές σε χωριά-κάστρα πολιτικών κομμάτων στη Μακεδονία, συγκριτική ανάλυση και συνδιαστική μελέτη εκλογικών αποτελεσμάτων και κοινωνικών χαρακτηριστικών

Δημητροπούλου, Ευαγγελία

Βασικός στόχος της συγκεκριμένης μελέτης είναι η παρουσίαση των πολιτικών συμπεριφορών σε χωριά-κάστρα των πολιτικών κομμάτων στην περιοχή της Μακεδονίας. Κατά τη διάρκεια της ανάλυσης του θέματος θα ερμηνευθούν ξεχωριστά οι όροι «πολιτική», «πολιτικό κόμμα», «πολιτικές συμπεριφορές», «χωριά-κάστρα» αλλά και άλλοι, έτσι ώστε να αποφευχθεί πιθανή σύγχυση στην διάρκεια της θεωρητικής παρουσίασης της εργασίας. Επίσης, θα γίνει εκτενής αναφορά στα πολιτικά κόμματα που άνθισαν την συγκεκριμένη περίοδο δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην προσφορά και τη δράση τους στον αγώνα. Εν συνεχεία, για την καλύτερη κατανόηση του θέματος θα πραγματοποιηθεί συγκριτική ανάλυση και συνδυαστική μελέτη των εκλογικών αποτελεσμάτων και των κοινωνικών χαρακτηριστικών. Σύμφωνα με τον Βερναρδάκη, (2009) «για τη μελέτη της εκλογικής συμπεριφοράς έχουν, κάπως σχηματικά, προταθεί δύο τύποι ανάλυσης. Ο πρώτος στηρίζεται σε οικολογικά (χωρικά) δεδομένα και διερευνά τις «συλλογικές ενότητες», δηλαδή τα γεωγραφικά, κοινωνικά, πολιτισμικά, ιστορικά δεδομένα ενός συγκεκριμένου χώρου / περιοχής. Ο δεύτερος στηρίζεται σε ατομικά (π.χ. φύλο, ηλικία, εκπαιδευτικό επίπεδο, καταναλωτική δυνατότητα, εισόδημα) και συμπεριφορικά δεδομένα (π.χ. ιδεολογικές αξίες, θρησκευτικές πρακτικές, καθημερινές συνήθειες)». Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής, τα οποία θα καταγραφούν με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού προγράμματος excel, θα παρουσιαστούν σε πίνακες και γραφήματα στο τρίτο κομμάτι της εργασίας, όπου και θα ερμηνευθούν. Τέλος, θα πραγματοποιηθεί καταγραφή των αποτελεσμάτων της έρευνας καθώς και των γενικότερων συμπερασμάτων της ολοκληρωμένης μελέτης αλλά και προτάσεις μελλοντικής περαιτέρω έρευνας πάνω στο θέμα από νέους μελετητές.

Thesis
NonPeerReviewed

Πολιτική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015-11


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)