Η ανάπτυξη στρατηγικών διεθνούς μάρκετινγκ από ελληνικές επιχειρήσεις

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Η ανάπτυξη στρατηγικών διεθνούς μάρκετινγκ από ελληνικές επιχειρήσεις

Μίχος, Μιχαήλ
Λίλε, Αντωνία

Το Μάρκετινγκ είναι αδιαμφισβήτητα ένα από τα μεγαλύτερα εργαλεία της σύγχρονης Διοίκησης Επιχείρησης με σκοπό τη μεγιστοποίηση των επιχειρήσεων. Μέσω της εταιρικής στρατηγικής η διεύθυνση της επιχείρησης καθορίζει τις σχέσεις της με το εξωτερικό περιβάλλον, ότι εξασφαλίσει την επιτυχία. Σκοπός της μελέτης αυτής είναι ουσιαστικά να περιγράψει τη σημασία της στρατηγικής μάρκετινγκ που αναπτύσσει και ακολουθεί μία επιχείρηση διεθνούς δραστηριοποίησης, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσονται οι διεθνείς στρατηγικές μάρκετινγκ ιδίως στις ελληνικές επιχειρήσεις. Έτσι, στην εργασία αυτή, αρχικά γίνεται μια θεωρητική γενική αναφορά στην έννοια του μάρκετινγκ και την ιστορική εξέλιξή του, ο ορισμός και η σημασία της στρατηγικής στο μάρκετινγκ, αλλά και η διαδικασία φάσεων που ακολουθεί. Μετά, γίνεται αναλυτική μελέτη, επικεντρωμένη στο διεθνές μάρκετινγκ. Στη συνέχεια, μελετάται η ανάπτυξη της στρατηγικής διεθνούς μάρκετινγκ μέσω των επιμέρους σταδίων της, όπως είναι η Διεθνής Έρευνα Μάρκετινγκ, η Διεθνής Τμηματοποίηση, η Στόχευση και η Τοποθέτηση, η Επιλογή Αγοράς και ο Τρόπος Εισόδου, αλλά και ο ρόλος των στρατηγικών συμμαχιών και του διεθνούς ανταγωνισμού. Επίσης, προσεγγίζεται ο σχεδιασμός προγραμμάτων Διεθνούς Μάρκετινγκ και το Μείγμα Μάρκετινγκ. Ακολουθεί η μελέτη της εφαρμογής του διεθνούς μάρκετινγκ στην Ελλάδα γενικά, και στις ελληνικές επιχειρήσεις ειδικότερα, μελετώνται οι δυσκολίες αλλά και οι συνθήκες επιτυχίας που συναντώνται και τίθεται ένας συνοπτικός σχολιασμός. Τέλος, διεξάγεται έρευνα σε επιλεγμένες περιπτώσεις ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται διεθνώς, με κέντρο αναφοράς την στρατηγική διεθνούς μάρκετινγκ που αυτές ακολουθούν.

Thesis
NonPeerReviewed

Διεθνές μάρκετινγκ
Μάρκετινγκ - Διοίκηση και οργάνωση
Μάρκετινγκ
Στρατηγικό μάρκετινγκ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015-11


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)