Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών απέναντι στο e-banking

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών απέναντι στο e-banking

Καλλωνή, Μαρία
Χαντζαρίδου, Μαρία

Η συγκεκριμένη πτυχιακή μελέτη προσπαθεί να προσεγγίσει τη στάση που έχουν οι Έλληνες καταναλωτές απέναντι στο internet banking και τους παράγοντες που την επηρεάζουν είτε αυτή είναι αρνητική είτε θετική. Η εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει τη θεωρητική προσέγγιση, ενώ το δεύτερο την ανάλυση και τον σχολιασμό των αποτελεσμάτων της έρευνας. Κυρίαρχος στόχος της θεωρητικής προσέγγισης είναι να διασαφηνιστούν σημαντικές εισαγωγικές έννοιες που αφορούν το internet banking. Από την άλλη πλευρά η ερευνητική προσέγγιση στοχεύει κατά κύριο λόγο στο να αποτυπωθεί η στάση των Ελλήνων καταναλωτών απέναντι στις ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές καθώς επίσης εξετάζονται οι προσωπικές απόψεις σχετικά με την χρησιμότητα, την απόλαυση, το ιδιωτικό απόρρητο και την ευκολία απέναντι στο Internet Banking. Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού πραγματοποιήθηκε έρευνα με τη βοήθεια ερωτηματολογίου που δόθηκε σε δείγμα 300 ατόμων από δύο διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας, της Πρέβεζας (150) και της Χαλκιδικής (150). Μέσω της ανάλυσης των μεταβλητών και με τη βοήθεια της περιγραφικής στατιστικής και των συσχετίσεων προέκυψαν τα συμπεράσματα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας για τις δυο περιοχές προέκυψαν αρκετά συμπεράσματα όπως ότι οι ερωτώμενοι από την Χαλκιδική χρησιμοποιούν πιο συχνά το Διαδίκτυο σε σχέση με αυτούς της Πρέβεζας, εξίσου είναι πιο ενημερωμένοι για το internet banking αλλά η περιοχή προέλευσης δεν επηρεάζει τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του IB, οι ερωτώμενοι από την Πρέβεζα όμως πιστεύουν σε μεγαλύτερο βαθμό ότι το IB βοηθά στο να πραγματοποιούνται πιο γρήγορα οι τραπεζικές συναλλαγές σε σχέση με αυτούς της Χαλκιδικής συμπληρωματικά όσο περισσότερο ενημερωμένος είναι ο ερωτώμενος για το ΙΒ τόσο περισσότερο πιστεύει πως αυτό τον βοηθά για να πραγματοποιεί πιο γρήγορα τις ηλεκτρονικές συναλλαγές του, το ίδιο ισχύει και για τα θέματα ασφαλείας, όσο περισσότερο ενημερωμένος είναι ο ερωτώμενος για το IB τόσο περισσότερο πιστεύει πως η χρήση του ΙΒ είναι ασφαλής και πως θέματα ασφάλειας δεν τον επηρεάζουν ως προς την χρήση του. Εν κατακλείδι το ΙΒ είναι εύκολο στη χρήση του όσο περισσότερο ενημερωμένος είναι ο ερωτώμενος για το IB τόσο περισσότερο πιστεύει πως είναι εύκολο να χρησιμοποιεί το ΙΒ.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρονική τραπεζική
Καταναλωτική συμπεριφορά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015-12


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)