Βέλτιστες πρακτικές δημοσίων σχέσεων στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μιας ελληνικής εταιρείας. Μελέτη περίπτωσης ξενοδοχείου Αλεξάκης

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Βέλτιστες πρακτικές δημοσίων σχέσεων στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μιας ελληνικής εταιρείας. Μελέτη περίπτωσης ξενοδοχείου Αλεξάκης

Κυτέα, Μαρία

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η μελέτη της χρήσης βέλτιστων πρακτικών δημοσίων σχέσεων ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα μιας ελληνικής εταιρείας. Στοχεύοντας στη διερεύνηση του ζητήματος βάση των πραγματικών δεδομένων που υφίστανται σε μια ελληνική επιχείρηση, μελετήθηκε η περίπτωση του ξενοδοχείου Αλεξάκης. Για τις ανάγκες της έρευνας, διεξήχθησαν συνεντεύξεις με τους ανθρώπους που στελεχώνουν την επιχείρηση. Στόχος της πτυχιακής εργασίας, είναι να προσφέρει στον αναγνώστη ένα εύρος πληροφοριών γύρω από την τουριστική βιομηχανία, εστιάζοντας σε πρακτικές που μπορούν να αξιοποιηθούν από τις ξενοδοχειακές μονάδες ώστε να βελτιστοποιήσουν την αποτελεσματικότητά τους και να καταστούν περισσότερο ανταγωνιστικές στην αγορά. Η έρευνα έδειξε ότι η χρήση βέλτιστων πρακτικών δημοσίων σχέσεων βοήθησαν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης του ξενοδοχείου Αλεξάκης. Διαπιστώθηκε επίσης ότι στρατηγικές που διαμορφώνονται μέσω συνδυαστικών πρακτικών δημοσίων σχέσεων και μάρκετινγκ μπορούν να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα των επιχειρησιακών δράσεων. Στους περιορισμούς της έρευνας έγκειται το γεγονός ότι η μελέτη εστίασε σε μία μόνο επιχείρηση παραλείποντας έτσι τις υπόλοιπες κατηγορίες ξενοδοχείων μειώνοντας την αντιπροσωπευτικότητα αλλά και την ακρίβεια των αποτελεσμάτων. Τέλος, η εργασία θέτει δεδομένα που μπορούν χρησιμοποιηθούν από άλλους ερευνητές ώστε να αξιολογηθεί η δυνατότητα και άλλων ελληνικών ξενοδοχειακών μονάδων, της αποτελεσματικής χρήσης βέλτιστων πρακτικών δημοσίων σχέσεων. Έτσι θα καταστεί δυνατή, η εξαγωγή καθολικών συμπερασμάτων τα οποία θα ενισχύσουν τη θέση των δημοσίων σχέσεων στις ελληνικές επιχειρήσεις.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσιες σχέσεις
Ξενοδοχειακό μάνατζμεντ
Τουρισμός - Μάρκετινγκ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015-09


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)