Μάρκετινγκ τραπεζών: η περίπτωση της Εθνικής Τράπεζας

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Μάρκετινγκ τραπεζών: η περίπτωση της Εθνικής Τράπεζας

Τσίμα, Βασιλική

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να καταδειχθεί αρχικά ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα διάφορα εργαλεία του μάρκετινγκ από την Εθνική Τράπεζα για την προώθηση της εταιρικής της εικόνας στο ευρύτερο κοινό. Στη συνέχεια θα αναλυθεί ο τρόπος που αξιοποιούνται τα ίδια εργαλεία προκειμένου να διαδοθεί η χρήση του Internet Banking στην ελληνική αγορά, το οποίο αποτελεί έναν εναλλακτικό τρόπο διενέργειας τραπεζικών συναλλαγών που προσφέρει πολλαπλά οφέλη τόσο στην τράπεζα όσο και στο χρήστη. Για τις ανάγκες της εργασίας θα γίνει αρχικά μια αναφορά στη σχετική θεωρία των αρχών του μάρκετινγκ και στα στοιχεία που αποτελούν το μίγμα μάρκετινγκ των υπηρεσιών, προκειμένου να καταδειχθεί ο τρόπος που αυτό διαφοροποιείται από το μάρκετινγκ των προϊόντων προκειμένου να είναι και πρακτικά εφαρμόσιμο στον τραπεζικό τομέα. Στη συνέχεια αναλύεται ο τρόπος που τα στοιχεία που αναφέρονται στο θεωρητικό μέρος της εργασίας εφαρμόζονται στην πράξη από την τράπεζα. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στο μέρος αυτό της εργασίας συνελλέγησαν από τα αρμόδια κατά περίπτωση τμήματα της τράπεζας και διασταυρώθηκαν, όπου αυτό ήταν δυνατόν, με άλλες ηλεκτρονικές πηγές. Τέλος, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της έρευνας και καταδεικνύεται η σημαντικότητα της σωστής διαχείρισης του νέου αυτού καναλιού διανομής τραπεζικών υπηρεσιών, του οποίου η χρήση βρίσκεται σε διαρκή ανάπτυξη, προκειμένου να μπορέσει η τράπεζα να παραμείνει ανταγωνιστική στην αγορά.

Thesis
NonPeerReviewed

Μάρκετινγκ
Τραπεζικό μάνατζμεντ
Τραπεζικές συναλλαγές μέσω διαδικτύου

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015-12


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)