Χορηγία και εταιρική κοινωνική ευθύνη. Διαχρονική εξέλιξη και σημερινή κατάσταση. Μελέτη περίπτωσης την Τράπεζα Πειραιώς

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Χορηγία και εταιρική κοινωνική ευθύνη. Διαχρονική εξέλιξη και σημερινή κατάσταση. Μελέτη περίπτωσης την Τράπεζα Πειραιώς

Γκαρέλη, Χρυσούλα
Λάιου, Ευαγγελία

Το θέμα της παρούσας εργασίας αναφέρεται στην έννοια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και την επιρροή της στις επιχειρήσεις. Πιο συγκεκριμένα σκοπός της εργασίας είναι η προσέγγιση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης μέσα από την ανάπτυξη και την προώθηση της επιχείρησης. Ταυτόχρονα μελετάται η ελληνική διάσταση της ΕΚΕ, οι φορείς που την υποστηρίζουν καθώς και ο ρόλος των δημοσίων αρχών. Η μελέτη καταδεικνύει την σύνδεση της ΕΚΕ με την πράσινη επιχειρηματικότητα και με την εταιρική διακυβέρνηση. Οι βασικοί άξονες της μελέτης περιλαμβάνουν α) την εννοιολογική προσέγγιση της ΕΚΕ, β) την εφαρμογή και τα εργαλεία της ΕΚΕ, γ) τις διαστάσεις της ΕΚΕ, δ) τους φορείς που προωθούν την ΕΚΕ, ε) την ανάλυση της πράσινης επιχειρηματικότητας, στ) την διαχείριση και προώθηση της ΕΚΕ μέσα από το πλαίσιο λειτουργίας της τράπεζας Πειραιώς. Το ερευνητικό μέρος της εργασίας πραγματοποιήθηκε με βάση την ποιοτική μεθοδολογία μέσα από την ενδελεχή μελέτη επαρκών διαδικτυακών άρθρων και αναφορών. Η μελέτη περίπτωσης που πραγματοποιήθηκε αφορά τον όμιλο της τράπεζας Πειραιώς και τον τρόπο που διαχειρίζεται την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Παρουσιάζονται οι πτυχές της ΕΚΕ καθώς και οι χορηγίες της τράπεζας. Η μελέτη καταδεικνύει τη χρησιμότητα της ΕΚΕ για το κοινωνικό σύνολο και την προβολή της τράπεζας μέσα από την κοινωνική και περιβαλλοντική της δράση. Από τα συμπεράσματα προκύπτει η ανάγκη για αλλαγή του επιχειρησιακού προφίλ καθώς η ΕΚΕ πρεσβεύει τη δημιουργία μιας πιο φιλικής επιχείρησης πλήρως εναρμονισμένης με τις ανάγκες του κοινωνικού συνόλου. Η ΕΚΕ δημιουργεί στενότερες σχέσεις μεταξύ επιχείρησης και καταναλωτών αποδεικνύοντας το κλίμα εμπιστοσύνης που μπορεί να δημιουργηθεί όταν οι επιχειρήσεις δρουν με γνώμονα τη βελτίωση της κοινωνίας, την ευαισθησία προς τις ευπαθείς ομάδες καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος. Συνεπώς, το παρών πόνημα καταδεικνύει την άμεση ανάγκη υιοθέτησης πρακτικών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης από το μέρος των επιχειρήσεων ώστε να μπορέσουν να βγουν αλώβητες από τις δύσκολες συγκυρίες του επιχειρησιακού γίγνεσθαι.

Thesis
NonPeerReviewed

Κοινωνική ευθύνη της επιχείρησης
Χορηγία, Επιχειρηματική
Τραπεζική διοίκηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015-12


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)