Στρατηγικές marketing και επικοινωνίας των γυναικείων συνεταιρισμών της Ελλάδας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Στρατηγικές marketing και επικοινωνίας των γυναικείων συνεταιρισμών της Ελλάδας

Ζγουρνιού, Άννα
Ασλανίδου, Θεοδώρα

Τα προηγούμενα χρόνια η αναπτυξιακή πολιτική που ακολουθήθηκε από το κράτος, δυστυχώς δε δημιούργησε επαρκείς συνθήκες απασχόλησης και παραμονής του αγροτικού πληθυσμού στην ύπαιθρο. Περισσότερο έχει πληγεί ο γυναικείος πληθυσμός, με αποτέλεσμα πολλές γυναίκες να μεταναστεύσουν στα μεγάλα αστικά κέντρα προκειμένου να μπορέσουν να αναζητήσουν εργασία. Συνεπώς, η αναλογία ανδρών και γυναικών στις νεαρές ηλικίες στο γεωργικό χώρο έχει ανατραπεί εντελώς. Μια από τις πιο πρόσφατες εναλλακτικές μορφές τουρισμού είναι ο αγροτουρισμός. Γι’ αυτό το λόγο, τις τελευταίες δεκαετίες προωθείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ένα ολοκληρωμένο μοντέλο ανάπτυξης του αγροτικού χώρου που βασίζεται στην βιώσιμη ανάπτυξη όλων των τομέων της οικονομίας και τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό, ο αγροτουρισμός συγκέντρωσε το ενδιαφέρον των πολιτικών καθώς και των τοπικών φορέων ανάπτυξης και έτσι μια από τις πιο πρόσφατες εναλλακτικές μορφές τουρισμού είναι ο αγροτουρισμός. Γενικός στόχος είναι η ανασυγκρότηση της υπαίθρου ώστε να αποτελέσει έναν ελκυστικό τόπο εγκατάστασης νέων ανθρώπων, αλλά και πόλο έλξης και αναψυχής για τους ανθρώπους της πόλης. Αυτή η μορφή αγροτικής ανάπτυξης που διαθέτει έντονα τα ποιοτικά στοιχεία είναι ικανή να αξιοποιήσει τον φυσικό, πολιτιστικό και πολιτισμικό πλούτο της υπαίθρου, καθώς και το ανθρώπινο δυναμικό των τοπικών κοινωνιών. Ένα σημαντικό κομμάτι του ανθρώπινου δυναμικού αποτελούν οι γυναίκες, οι οποίες λόγω του εκσυγχρονισμού της γεωργίας έπαψαν να αποτελούν απαραίτητο στοιχείο του εργατικού δυναμικού της γεωργικής εκμετάλλευσης. Στην Ελλάδα οι γυναίκες ανταποκρινόμενες στα νέα τουριστικά και διατροφικά πρότυπα, ανέπτυξαν επιχειρηματικές δραστηριότητες τόσο στον τομέα της φιλοξενίας, όσο και στον τομέα της παρασκευής τοπικών και παραδοσιακών προϊόντων. Πέρα από τις ατομικές επιχειρήσεις, συστάθηκαν και συνεταιριστικές σε πολλές περιοχές της χώρας με τη συμβολή τόσο των κοινοτικών προγραμμάτων όσο και των τοπικών φορέων. Σήμερα οι «γυναικείοι αγροτουριστικοί συνεταιρισμοί» αριθμούν τους 140 με σημαντικότερο τομέα δραστηριοποίησης αυτόν της παρασκευής παραδοσιακών προϊόντων διατροφής.

Thesis
NonPeerReviewed

Αγροτικά προϊόντα - Μάρκετινγκ
Αγροτουρισμός
Στρατηγικό μάρκετινγκ
Γυναίκα - Επαγγελματική απασχόληση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015-05


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.