Η διεθνής αγορά του φυσικού αερίου και ο ρόλος της ελληνικής ναυτιλίας στην διαμετακόμιση του υγροποιημένου φυσικού αερίου L.N.G

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Η διεθνής αγορά του φυσικού αερίου και ο ρόλος της ελληνικής ναυτιλίας στην διαμετακόμιση του υγροποιημένου φυσικού αερίου L.N.G

Μιχαηλίδου, Αναστασία Γ.
Δημοπούλου, Αναστασία Ι.

Αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας, είναι η μεταφορά του υγροποιημένου φυσικού αερίου μέσω θαλάσσης και ο ρόλος που παίζει η ελληνική ναυτιλία στη διαμετακόμιση του. Σκοπός, είναι η ανάλυση και η κατανόηση της διαδικασίας της μεταφοράς του υγροποιημένου φυσικού αερίου L.N.G. Η συγκεκριμένη μελέτη βασίζεται αρχικά στην ανάλυση της διεθνή αγοράς του φυσικού αερίου, δηλαδή του προϊόντος που μεταφέρεται δια θαλάσσης ενώ στη συνέχεια πραγματοποιείται η ανάλυση της μεταφοράς του υγροποιημένου φυσικού αερίου. Μετά την ανάλυση της διαδικασίας της μεταφοράς του L.N.G, ακολουθεί η ανάλυση της ναυτιλιακής δραστηριότητας στην Ελλάδα, οπού εκεί γίνεται αναφορά για το αν υπάρχουν προοπτικές για επενδύσεις τερματικών σταθμών στην Ελλάδα, για το φυσικό αέριο ως πηγή ενέργειας και για τα αποθέματα φυσικού αερίου στην Κρήτη. Τέλος, γίνεται αναφορά στο ρόλο της ελληνικής ναυτιλίας για τη μεταφορά του υγροποιημένου φυσικού αερίου, στη διεθνή αγορά αλλά και στην Ελλάδα ,οπού εκεί αναλύονται ο ρόλος της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας στο παγκόσμιο χάρτη και οι επενδύσεις των Ελλήνων πλοιοκτητών στα L.N.G τάνκερς.

Thesis
NonPeerReviewed

Θαλάσσιες μεταφορές
Φυσικό αέριο
Εμπορική ναυτιλία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015-11


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.