Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Διεθνή πρότυπα ελέγχου

Παπαδοπούλου, Χριστίνα-Ιωάννα Θ.
Ευθυμιάδου, Χριστίνα Χ.

Γίνεται μια σύνοψη των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου (Δ.Π.Ε.) τα οποία αναφέρονται στην ανάθεση, το σχεδιασμό και την τεκμηρίωση του ελεγκτικού έργου, καθώς και τη διατύπωση της γνώμης του ελεγκτή. Τα Δ.Π.Ε. αποτελούν τις κατευθυντήριες γραμμές που ακολουθούν οι ελεγκτές κατά την εκτέλεση του δημοσιονομικού ελέγχου των χρηματοοικονομικών πληροφοριών και επίσης, αποτελούν τα σημεία αναφοράς, βάσει των οποίων αξιολογείται η ποιότητα των αποτελεσμάτων του ελέγχου

Thesis
NonPeerReviewed

Διεθνή πρότυπα ελέγχου

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.