Εμβολιασμός δενδρυλλίων βελανιδιάς (Quercus trojana L.) με το μυκήλιο της μελανόσπορης τρούφας (Tuber melanosporum)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Εμβολιασμός δενδρυλλίων βελανιδιάς (Quercus trojana L.) με το μυκήλιο της μελανόσπορης τρούφας (Tuber melanosporum)

Καρατζά, Μαίρη

Σκοπός της παρούσας πτυχιακής ήταν η μελέτη εμβολιασμού δενδρυλλίων βελανιδιάς (Quercus trojana L.) με το μυκήλιο της μελανόσπορης τρούφας (Tuber melanosporum). Στην αρχή της εργασίας γίνεται μια βιβλιογραφική αναφορά στους τύπους της τρούφας, τις συνθήκες ανάπτυξης της, τα είδη δένδρων ξενιστών με τα οποία συμβιεί καθώς επίσης και στους τύπους εδαφών στα οποία ευδοκιμεί. Επίσης αναφέρονται οι προσπάθειες δημιουργίας εμβολιασμένων δενδρυλλίων ανά τον κόσμο, αναλύονται οι τρόποι εμβολιασμού και οι απαραίτητες ασηπτικές συνθήκες που θα πρέπει να επικρατούν. Στο πειραματικό μέρος προσδιορίστηκε ο ιδανικός τύπος μίγματος που θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί ως υπόστρωμα των εμβολιασμένων δενδρυλλίων και με την ανάμιξη διαφορετικών υλικών και με εδαφολογικές αναλύσεις προσδιορίστηκε το κατάλληλο υπόστρωμα για την μελέτη μας. Στην συνέχεια αναπτύχθηκαν ασηπτικά νεαρά δενδρύλλια από σπόρους μακεδονικής βελανιδιάς που συλλέχθηκαν από την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και εμβολιάσθηκαν με τον μυκήλιο ώριμης μελανόσπορης τρούφας με σκοπό την επιτυχή δημιουργία μυκόρριζας. Τα αρχικά αποτελέσματα της μελέτης ήταν αρκετά ενθαρρυντικά καθώς το ποσοστό επιτυχίας δημιουργίας μυκόρριζας πλησίασε το 30% των δενδρυλλίων που αναπτύχθηκαν. Αυτή ήταν η πρώτη ερευνητική προσπάθεια στην Ελλάδα παραγωγής μυκόρριζας σε μολυσμένα φυτά Μακεδονικής βελανιδιάς, με τον Tuber melanosporum η οποία θα συνεχισθεί.

Thesis
NonPeerReviewed

Δεντροκομία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.