Ανάπτυξη σε OpenCL/Cuda ή OpenGL εφαρμογών (προγράμματα) για χρήση σε συστήματα με υψηλές απαιτήσεις υπολογιστικότητας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Ανάπτυξη σε OpenCL/Cuda ή OpenGL εφαρμογών (προγράμματα) για χρήση σε συστήματα με υψηλές απαιτήσεις υπολογιστικότητας

Γουσγουριώτης, Αλέξανδρος

Η ασφάλεια, των δεδομένων, αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία στις μέρες μας. Στα πλαίσια αυτά, η χρήση μεθόδων διασφάλισης των δεδομένων και ειδικότερα των αλγορίθμων κρυπτογράφησης των δεδομένων, εξαπλώνεται ταχύτατα. Παράλληλα, η χρήση κρυπτογραφικών μεθόδων αποθήκευσης ή μετάδοσης των δεδομένων, αναδεικνύει το πρόβλημα της επιβάρυνσης του επεξεργαστή με την κωδικοποίηση ή την αποκωδικοποίησή τους. Πρέπει δηλαδή τα δεδομένα να αποθηκεύονται ή να μεταδίδονται με ασφάλεια, αλλά να μπορεί ταυτόχρονα η διαχείρισή τους να γίνει χωρίς μεγάλο κόστος ή σημαντική μείωση στην ταχύτητα. Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται και εξηγείται η τάση για εκτέλεση αλγορίθμων με παράλληλη επεξεργασία από την κάρτα γραφικών. Παρουσιάζεται επίσης η χρησιμότητα του περιβάλλοντος ανάπτυξης εφαρμογών OpenCL, που περιλαμβάνει την πλέον συμβατή και ευρέως διαδεδομένη γλώσσα προγραμματισμού για χρήση στην εκτέλεση αλγορίθμων σε κάρτες γραφικών. Στη συνέχεια και πάντα στα πλαίσια της OpenCL, παρουσιάζεται ο αλγόριθμος κρυπτογράφησης AES. Επιπρόσθετα, για να γίνει κατανοητός ο τρόπος λειτουργίας του αλγορίθμου, γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη υλοποίηση του AES και παρουσιάζεται ο τρόπος λειτουργίας του. Τέλος, κατά την περιγραφή των συναρτήσεων του AES προτείνονται τρόποι υλοποίησής τους σε OpenCL.

Thesis
NonPeerReviewed

Γλώσσες προγραμματισμού (Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές)
Δεδομένα - Προστασία
Αλγόριθμοι
Κρυπτογραφία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.