Ιστορική αναδρομή στην αριθμητική επίλυση διαφορικών εξισώσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Ιστορική αναδρομή στην αριθμητική επίλυση διαφορικών εξισώσεων

Χαριζόπουλος, Στέργιος

Η παρούσα πτυχιακή εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια των σπουδών μου στο τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Το θέμα της εργασίας είναι η ιστορική αναδρομή στην αριθμητική επίλυση διαφορικών εξισώσεων. Πιο συγκεκριμένα όμως στην ιστορία των μεθόδων Runge – Kutta. Επίσης υλοποιήθηκαν επτά μέθοδοι Runge – Kutta με το Matlab και έγινε καταγραφή των αποτελεσμάτων για την κάθε μία μέθοδο ξεχωριστά. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται εκτενής αναφορά στις συνήθεις διαφορικές εξισώσεις αλλά και στο πρόβλημα των αρχικών τιμών. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται εκτενής αναφορά στις μεθόδους Runge – Kutta, στην κατασκευή των μεθόδων αυτών και στις συνθήκες τους που υπολογίστηκαν με το ανάπτυγμα Taylor. Στο τρίτο κεφάλαιο που είναι και το κυριότερο της εργασίας αυτής παρουσιάζεται η ιστορική αναδρομή των μεθόδων Runge – Kutta από το πρώτο έργο του Runge που εκδόθηκε το 1895 ως και τις μέρες μας. Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται και οι επτά μέθοδοι Runge – Kutta που προανέφερα. Επίσης γίνεται και αναφορά στις τάξεις των μεθόδων. Στο τέταρτο κεφάλαιο το θέμα είναι το πρόβλημα του Kepler και γίνεται η παρουσίαση των αποτελεσμάτων και των γραφημάτων για κάθε μία από τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν.

Thesis
NonPeerReviewed

Διαφορικές εξισώσεις
Μαθηματικά μοντέλα
MATLAB

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014-06


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.