Διαφορικές εξισώσεις δευτέρου βαθμού και μαθηματική μοντελοποίηση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Διαφορικές εξισώσεις δευτέρου βαθμού και μαθηματική μοντελοποίηση

Μουραφετλή, Μαρία

Σκοπός αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι να αποκτήσουμε τις γνώσεις και την οικειότητα της μαθηματικής μοντελοποίησης ενός προβλήματος που για την λύση του χρησιμοποιούμε διαφορικές εξισώσεις. Η εργασία εστιάζει στην ελαστικότητα των σωμάτων και πως οι διαφορικές εξισώσεις χρησιμοποιούνται για την επίλυση προβλημάτων που αφορούν τις παραμορφώσεις υλικών σωμάτων. Η μαθηματική αυστηρότητα της λύσης του προβλήματος μας παρέχει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στα αποτελέσματα, ακόμη κι αν έχουμε καταφύγει σε προσεγγιστική λύση, μπορούμε συνήθως να εκτιμήσουμε την ακρίβειά της με εμπιστοσύνη, κάτι που είναι πολύ δύσκολο να γίνει με την φυσική προσέγγιση της λύσης του προβλήματος. Επίσης, δεν είναι ανάγκη να κάνει κανείς μια αυθαίρετη προσέγγιση, όταν μια πιο αυστηρή μαθηματική αντιμετώπιση δεν παρουσιάζει ιδιαίτερη δυσκολία.

Thesis
NonPeerReviewed

Διαφορικές εξισώσεις
Μαθηματικά μοντέλα
Παραμορφώσεις (Μηχανική)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014-05


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.