Ανάλυση, αξιολόγηση και σύγκριση εργαλείων password και wireless networks cracking

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Ανάλυση, αξιολόγηση και σύγκριση εργαλείων password και wireless networks cracking

Ελευθερίου, Ιωάννης

Η ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων έχει γνωρίσει μία εξαιρετικά γρήγορη ανάπτυξη τις τελευταίες δύο δεκαετίες, από τότε που το Παγκόσμιο Διαδίκτυο άρχισε την διείσδυσή του σε κάθε μορφή ανθρώπινης επικοινωνίας και δραστηριότητας. Παράλληλα αναπτύχθηκε και η επιθυμία για εξαγωγή και αλίευση των πληροφοριών που κρύβονται πίσω από ασφαλείς εξυπηρετητές, κλειδωμένα δίκτυα και κρυπτογραφημένες βάσεις δεδομένων. Η ανάπτυξη αυτή δημιούργησε δύο πλευρές σε έναν πόλεμο που ξεκίνησε από τότε που υπήρχαν μυστικά, και απλά επεκτάθηκε σε κάθε ηλεκτρονικό μέσο. Σκοπός της παρακάτω έρευνας είναι να αναλύσει μερικά διαθέσιμα εργαλεία, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν αλγορίθμους τόσο για την κρυπτανάλυση ενός κρυπτογραφημένου κλειδιού, όσο και στη σχεδίαση ασφάλειας που το κλειδί αυτό κλήθηκε να υλοποιήσει. Κομμάτι επίσης της έρευνας αποτελεί και η χρήση αυτών των προγραμμάτων και η συγκριτική ανάλυσή τους σε πραγματικές συνθήκες χρήσης, όπως θα χρησιμοποιούσε το κάθε εργαλείο κάποιος με σκοπό την επίθεση σε ένα δίκτυο ή πληροφοριακό σύστημα.

Thesis
NonPeerReviewed

Ασφάλεια δικτύου

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.