Τεχνοοικονομική αξιολόγηση του συστήματος θέρμανσης του κλειστού κολυμβητηρίου Κοζάνης και βελτίωση ενεργειακής κατανάλωσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Τεχνοοικονομική αξιολόγηση του συστήματος θέρμανσης του κλειστού κολυμβητηρίου Κοζάνης και βελτίωση ενεργειακής κατανάλωσης

Μιχαλάκης, Λουκάς Ι.

Αρχικά, μελετάται η υφιστάμενη κατάσταση του κτηρίου και στη συνέχεια επιλέγονται πιθανές παρεμβάσεις ώστε να επωφεληθεί τόσο οικονομικά όσο και λειτουργικά το κτήριο. Πριν την διεξαγωγή της μελέτης πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις στα συστήματα θέρμανσης όπως οι θερμικές καταναλώσεις για 5 χρόνια και επτά μήνες. Τα μέσα που επιλέχθηκαν ήταν οι αντλίες θερμότητας και τα φωτοβολταϊκά συστήματα, κυρίως για την αντικατάσταση του λέβητα και της ηλεκτρικής ενέργειας. Υπολογίστηκε το κόστος αγοράς και εγκατάστασης, ενώ πραγματοποιήθηκε οικονομική αξιολόγηση όλων των σεναρίων εξοικονόμησης ενέργειας, η οποία οδηγεί στην άμεση τεχνοοικονομική σύγκριση μεταξύ των διαφόρων βελτιωτικών κινήσεων. Τέλος, προτείνονται οι πλέον οικονομικά συμφέρουσες λύσεις που αφορούν την επένδυση σε σενάρια εξοικονόμησης ενέργειας για το κλειστό κολυμβητήριο Κοζάνης.

Thesis
NonPeerReviewed

Θέρμανση και κλιματισμός
Οικονομοτεχνικές μελέτες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.