Ανάπτυξη εφαρμογής στο περιβάλλον WinRT με χρήση της γλώσσας προγραμματισμού C#

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2014 (EN)
Ανάπτυξη εφαρμογής στο περιβάλλον WinRT με χρήση της γλώσσας προγραμματισμού C#

Σοφιανίδης, Αθανάσιος

Στόχος της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η ανάπτυξη, παρουσίαση και δημοσίευσης στο window store μιας εφαρμογής χρησιμοποιώντας την νέα πλατφόρμα WinRT (Windows Runtime) που εισήγαγε το λειτουργικό Microsoft Windows 8. Ενώ η συγκεκριμένη πλατφόρμα υποστηρίζει την ανάπτυξη εφαρμογών χρησιμοποιώντας διαφορετικές γλώσσες προγραμματισμού (όπως VB.NET (managed), C++ (unmanaged), HTML και Javascript), η γλώσσα που επιλέχθηκε για αυτήν την εργασία είναι η C# και η υποκείμενη σ΄αυτήν πλατφόρμα .Net Framework. Αρχικά αναλύονται και αποσαφηνίζονται έννοιες προσκείμενες στο .Net Framework όπως τα Common Language Runtime (CLR), Base Class Library (BCL), Common Type System (CTS), Just-In-Time compilation (JIT). Ταυτόχρονα παρουσιάζονται κάποιες θεμελιώδεις έννοιες στον προγραμματισμό του .Net Framework όπως ο χειρισμός εξαιρέσεων, ο πολυνηματικός και ασύγχρονος προγραμματισμός, ο garbage collector (GC) καθώς και κάποια από τα δομικά στοιχεία της γλώσσας C#. Στη συνέχεια γίνεται μια σύντομη παρουσίαση του λειτουργικού της Microsoft Windows 8 και των καινοτόμων αλλαγών που φέρνει τόσο για τον τελικό χρήστη όσο και για τον προγραμματιστή (μέσω της πλατφόρμας WinRT). Έπειτα, παρουσιάζεται η εφαρμογή που αναπτύχθηκε και τα κύρια χαρακτηριστικά της. Επεξηγείται το μεγαλύτερο μέρος του κώδικα της εφαρμογής διευκρινίζοντας όχι μόνα τις τεχνικές λεπτομέρειες του κώδικα αλλά και γιατί επιλέχθηκε ο συγκεκριμένος τρόπος επίλυσης του εκάστοτε προβλήματος όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Τέλος γίνεται αναφορά στον τρόπο αποστολής και δημοσίευσης της εφαρμογής Windows Store.

Thesis
NonPeerReviewed

Γλώσσες προγραμματισμού (Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές)
Διαδικτυακός προγραμματισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014-06


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)