Σχεδιασμός ανάπτυξη & υλοποίηση διαδραστικών εκπαιδευτικών εφαρμογών και βιβλίων με τη χρήση τεχνολογιών παγκόσμιου ιστού. Για το γνωστικό αντικείμενο των Τεχνολογιών πολυμέσων

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2013 (EN)
Σχεδιασμός ανάπτυξη & υλοποίηση διαδραστικών εκπαιδευτικών εφαρμογών και βιβλίων με τη χρήση τεχνολογιών παγκόσμιου ιστού. Για το γνωστικό αντικείμενο των Τεχνολογιών πολυμέσων

Αλμπάνης, Γεώργιος

Η παρούσα πτυχιακή εργασία αφορά το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση μίας διαδραστικής εκπαιδευτικής εφαρμογής, αναλύοντας ταυτόχρονα και προγράμματα που ανήκουν στο γνωστικό αντικείμενο της τεχνολογίας πολυμέσων. Για την κατασκευή ενός συστήματος σαν αυτό, χρειάζεται η κατανόηση των απαιτήσεων μίας εκπαιδευτικής πλατφόρμας αλλά και του τρόπου υλοποίησης της εφαρμογής, χρησιμοποιώντας κατάλληλα διαθέσιμα εργαλεία, καθώς και σύγχρονες τεχνικές. Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της διαδραστικής εκπαιδευτικής εφαρμογής, είναι να μπορεί να παραμετροποιηθεί και να επεκταθεί περαιτέρω, ώστε να καλύψει τις εκάστοτε ανάγκες και απαιτήσεις των χρηστών της. Επιπροσθέτως, θα πρέπει να παρέχει υποστήριξη εργαλείων για την ανάπτυξη εφαρμογών πολυμέσων αλλά και να δέχεται επιπλέον στοιχεία που θα του δίνουν πρόσθετες δυνατότητες. Το περιεχόμενο της πλατφόρμας αποτελείται από διαδραστικά ηλεκτρονικά βιβλία και πληροφορίες που καλύπτουν το θεωρητικό υπόβαθρο του γνωστικού αντικειμένου της Τεχνολογίας Πολυμέσων, αλλά και ασκήσεις κι εργασίες για την εμπέδωση της ύλης, κουίζ γνώσεων και τεστ αυτοαξιολόγησης καθώς και επιπρόσθετη προτεινόμενη βιβλιογραφία και χρήσιμες ηλεκτρονικές πηγές, τα οποία βοηθούν στο έπακρο με τη διαλειτουργικότητα τους τον εκπαιδευόμενο, να εμπεδώσει την ουσία του μαθήματος και τις εφαρμογές του . Στη συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία, για την ανάπτυξη των διαδραστικών εκπαιδευτικών εφαρμογών χρησιμοποιήθηκε η πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ανοιχτού λογισμικού Moodle, σε συνδυασμό με ορισμένα χαρακτηριστικά που είτε περιέχει η ίδια (όπως το Scorm), είτε προστέθηκαν στην πορεία του έργου (όπως το Real Time Quiz). Επίσης ενσωματώθηκαν και άλλα εργαλεία που βοηθούν μια σύγχρονη διαδραστική πλατφόρμα. Τα κυριότερα από αυτά τα πρόσθετα (plug-ins) είναι το σύστημα διαδικτυακής συνδιάσκεψης (τηλετάξη) Big Blue Button και το e-portfolio Exabit.. Τέλος, έγινε χρήση της σουίτας διαμόρφωσης και τροποποίησης παρουσιάσεων iSpring Suite 6 για την κατασκευή των εκπαιδευτικών διαδραστικών βιβλίων και κάποιων κουίζ γνώσεων πριν αυτά προωθηθούν στην πλατφόρμα μας μέσω της δραστηριότητας του SCORM/AICC στο Moodle.

Thesis
NonPeerReviewed

Τηλεπικοινωνιακά συστήματα
Εκπαίδευση εξ΄ αποστάσεως
Τηλεκπαίδευση
Τηλεπικοινωνία
Πληροφοριακή τεχνολογία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013-05


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)