Πετρέλαιο, φυσικό αέριο, diesel: η χρήση προσθέτων στους υδρογονάνθρακες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Πετρέλαιο, φυσικό αέριο, diesel: η χρήση προσθέτων στους υδρογονάνθρακες

Σαββίδης, Σάββας Λ.

Αρχικά δίνεται έμφαση στα ευρέως χρησιμοποιούμενα καύσιμα (πετρέλαιο και πετρελαϊκά προϊόντα, φυσικό αέριο) και περιγράφονται οι μέθοδοι επεξεργασίας, μεταφοράς και διανομής τους και στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι βασικές κατηγορίες προσθέτων που χρησιμοποιουνται σε αυτά. Περιγράφεται η χημική τους σύσταση και αναλύονται οι πιθανοί κίνδυνοι για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία και παρατίθενται τα σημαντικότερα παράγωγα προσθέτων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Thesis
NonPeerReviewed

Φυσικό αέριο
Πετρέλαιο
Ατμοσφαιρική ρύπανση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.