Προγραμματισμός στο mathematica

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Προγραμματισμός στο mathematica

Δήμα, Ευδοξία

Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο την δημιουργία ενός εγχειριδίου σχετικά με την εισαγωγή στα βασικά σημεία της Mathematica καθώς και στη κατανόηση της λειτουργίας της σχετικά με τον προγραμματισμό σε αυτή. Στο πρώτο κεφάλαιο, θα γίνει μία σύντομη περιγραφή των βασικών λειτουργιών της γλώσσας, μιας πρώτης γνωριμίας με αυτή καθώς και σημαντικά στοιχεία της γλώσσας όπως είναι οι λίστες και οι πίνακες. Στο δεύτερο κεφάλαιο, εντάσσονται οι έννοιες της μαθηματικής ανάλυσης, δείχνονται οι εντολές υπολογισμού ορίων, παραγώγων και ολοκληρωμάτων. Επίσης, παρουσιάζονται βασικά στοιχεία της ανάλυσης όπως η επίλυση εξισώσεων. Στο τρίτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται όλες οι έννοιες που σχετίζονται με τη γραμμική άλγεβρα – πράξεις μεταξύ πινάκων, ιδιοτιμές και ιδιοδιανύσματα υπολογίζονται εύκολα μέσω της Mathematica. Στο τέταρτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται το γραφικό περιβάλλον του πακέτου, με βάση το οποίο γραφικές παραστάσεις συναρτήσεων, παρουσιάσεις δεδομένων αλλά και χαρτογραφήσεις γίνεται μια εύκολη υπόθεση. Στο πέμπτο κεφάλαιο, γίνεται μια εισαγωγή στον συναρτησιακό προγραμματισμό μέσω παραδειγμάτων και εύκολων προγραμμάτων. Στο έκτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται ο διαδικαστικός προγραμματισμός και οι εσωτερικές συναρτήσεις που χρησιμοποιεί το πακέτο. Στο έβδομο κεφάλαιο, γίνεται μία σύντομη αναφορά σε έναν ακόμα τομέα των μαθηματικών, την στατιστική και παρουσιάζονται παραδείγματα για τον τρόπο εύρεσης και αναπαράστασης διακριτών και συνεχών κατανομών. Στο όγδοο κεφάλαιο, παρουσιάζονται διάφορα προγράμματα που δημιουργήθηκαν από εμάς στη Mathematica και τα αντίστοιχα προγράμματα που βρήκαμε από την βιβλιογραφία στη γλώσσα Matlab. Στο ένατο κεφάλαιο, γίνεται αναφορά στη διαχείρηση του πακέτου με σκοπό τη δημιουργία ομοιόμορφων και δομημένων προγραμμάτων.

Thesis
NonPeerReviewed

Γλώσσες προγραμματισμού (Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές)
Μαθηματική στατιστική
Διαδικτυακός προγραμματισμός
Προγραμματισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών
Μαθηματικός προγραμματισμός
Γραφικά - Ηλεκτρονικοί υπολογιστές

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)