Σχεδιασμός, ανάπτυξη, δημιουργία λογισμικού εμπορικής διαχείρισης στο διαδίκτυο του κλάδου της εμπορίας του οίνου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Σχεδιασμός, ανάπτυξη, δημιουργία λογισμικού εμπορικής διαχείρισης στο διαδίκτυο του κλάδου της εμπορίας του οίνου

Πουλχερίδης, Παναγιώτης

Στην σημερινή εποχή, ο κόσμος των επιχειρήσεων έχει αποκτήσει μια δική του ταυτότητα όσον αφορά το εμπορικό λογισμικό. Οι ολοένα αυξανόμενες ανάγκες σε μηχανογραφικό επίπεδο επιβάλλουν στις εταιρείες-πελάτες από την μια την χρήση εξειδικευμένου λογισμικού προσαρμοσμένου στα μέτρα κάθε επιχείρησης και στις εταιρείες-παραγωγούς λογισμικού να δουλέψουν πάνω σε μια νέα φιλοσοφία κομμένη και ραμμένη στα μέτρα της κάθε κατηγορίας επιχείρησης. Ολοένα και νέες κατηγορίες επιχειρήσεων ζητούν να μπουν στο χώρο του μηχανογραφημένου λογιστηρίου και της ψηφιακής κουλτούρας που πλέον είναι επιβεβλημένη. Οι δε εταιρείες παραγωγής λογισμικού προσπαθούν ή να παραμετροποιήσουν τις ήδη υπάρχουσες εφαρμογές για να καλύψουν τις νέες ανάγκες είτε να κατασκευάσουν καινούργιες εμπορικές εφαρμογές για να εξυπηρετήσουν τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες στον κόσμο των επιχειρήσεων Η παρούσα πτυχιακή εργασία έρχεται να συμβάλει όσο αυτό είναι εφικτό στον παραπάνω προβληματισμό. Αντικειμενικός της σκοπός είναι η παραγωγή ενός λογισμικού με εξειδίκευση στον κλάδο της οινοποιίας. Κάνοντας χρήση ενός συνόλου εξελιγμένων εργαλείων όσον αφορά τον προγραμματισμό εφαρμογών (NetBeans – Java) και σχεδίασης - διαχείρισης βάσεων δεδομένων (MySQL) σχεδιάσθηκε ένα λογισμικό που δουλεύει μέσω μιας λογικής εξυπηρετητή (Xampp) - πελάτη. Ειδικότερος σκοπός αυτής της εργασίας είναι η παρουσίαση ολόκληρης σχεδόν της διαδικασίας κατασκευής του παραπάνω λογισμικού.

Thesis
NonPeerReviewed

Γλώσσες προγραμματισμού (Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές)
Βάσεις δεδομένων
Λογισμικό εφαρμογών - Ανάπτυξη
Επιχειρήσεις - Πρόγραμμα ηλεκτρονικών υπολογιστών
Διαδικτυακός προγραμματισμός
Οινοποιία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016-05


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.