Η ζώνη ελευθέρου εμπορίου EuroMed, τα προβλήματα και οι προοπτικές της.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Η ζώνη ελευθέρου εμπορίου EuroMed, τα προβλήματα και οι προοπτικές της.

Βασιλειάδου, Δέσποινα Κ.

Η Ζώνη Ελεύθερου Εμπορίου Euromed, βασίστηκε στην Διακήρυξη της Βαρκελώνης και την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας. Η Διακήρυξη της Βαρκελώνης συμφώνησε και έθεσε τα θεμέλια μιας νέας περιφερειακής σχέσης, με στόχο την επίτευξη της ειρήνης, της σταθερότητας και της ανάπτυξης στις χώρες-εταίρους της Μεσογείου. Παράλληλα η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας προσέφερε εμπορικές προτιμησιακές σχέσεις, συμμετοχή στην εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλύτερες συνδέσεις των υποδομών με την Ένωση, δυνατότητα συμμετοχής σε ορισμένα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυξημένη χρηματοδοτική και τεχνική βοήθεια. Βασικός στόχος ήταν η δημιουργία μιας βαθιάς ευρωμεσογειακής ζώνης ελεύθερων συναλλαγών, η οποία αποσκοπούσε στην άρση των φραγμών στο εμπόριο και τις επενδύσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Νότιας Μεσογείου. Κάθε μια από τις χώρες - εταίρους της ευρωμεσογειακής εταιρικής σχέσης προωθεί την οικονομική ολοκλήρωση στις γειτονικές χώρες στο νότο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή. Η ευρωμεσογειακή εταιρική σχέση είναι ένα απαραίτητο συστατικό για την άσκηση της μεγαλύτερης οικονομικής ολοκλήρωσης στην περιοχή της Μεσογείου. Ταυτόχρονα το πρόγραμμα MEDA έχει ως στόχο να εφαρμόσει μέτρα συνεργασίας που προορίζονται να βοηθήσουν τις τρίτες μεσογειακές χώρες να προβούν σε μεταρρυθμίσεις των οικονομικών και κοινωνικών δομών τους και να μειώσουν τα αποτελέσματα της οικονομικής ανάπτυξης στο κοινωνικό και το περιβαλλοντικό επίπεδο. Έπειτα από μελέτη που διενεργήθηκε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ευρωμεσογειακή ζώνη ελευθέρων συναλλαγών μπορεί να αποφέρει μεγάλα οικονομικά οφέλη τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στις χώρες της Μεσογείου, αλλά μόνο εφόσον πραγματοποιούνται στο πλαίσιο μιας συνολικής στρατηγικής ανάπτυξης σε κάθε μία από τις χώρες εταίρους, σε συνδυασμό με μέτρα για την επίτευξη της πληρέστερης οικονομικής ολοκλήρωσης σε ολόκληρη την περιοχή. Ελλείψει αυτών των στρατηγικών μέτρων, τα οικονομικά οφέλη της ευρωμεσογειακής ζώνης ελευθέρων συναλλαγών είναι μικρά, και μπορεί να συνοδεύονται από σημαντικές αρνητικές κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Thesis
NonPeerReviewed

Διεθνές εμπόριο
Εμπορική πολιτική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.