Μελέτη αντιστάσεων γείωσης σε ανομοιογενή εδάφη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Μελέτη αντιστάσεων γείωσης σε ανομοιογενή εδάφη

Φραγκιαδάκης, Αντώνιος-Βασίλειος Γ.

Αρχικά, γίνεται αναφορά στην έννοια, τα είδη, τις μεθόδους και τη χρησιμότητα της γείωσης, ενώ παρουσιάζεται η έννοια της αντίστασης γείωσης, της ειδικής αντίστασης εδάφους και της κρουστικής σύνθετης αντίστασης. Δίνονται πληροφορίες σχετικά με τα όργανα μέτρησης της γείωσης (γειωσόμετρα), ενώ παρουσιάζεται το όργανο μέτρησης που χρησιμοποιήθηκε το Macrotest HT 5035. Αναφέρονται οι σημαντικότερες μέθοδοι μέτρησης της ειδικής αντίστασης, ενώ στη συνέχεια παρουσιάζεται το θέμα των σφαλμάτων μέτρησης και πραγματοποιείται μια συγκριτική αξιολόγηση των μεθόδων που παρουσιάσθηκαν. Επίσης, παρουσιάζεται η περίπτωση των ανομοιογενών εδαφών και η εφαρμογή μέτρησης της ειδικής αντίστασης εδάφους που πραγματοποιήθηκε και τέλος, αναφέρονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων.

Thesis
NonPeerReviewed

Γείωση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.