Στρατηγικές Μάρκετινγκ των ελληνικών εταιριών των αλκοολούχων ποτών. Μελέτη περίπτωσης: εταιρεία SKINOS

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Στρατηγικές Μάρκετινγκ των ελληνικών εταιριών των αλκοολούχων ποτών. Μελέτη περίπτωσης: εταιρεία SKINOS

Πασχαλίδης, Νικόλαος

Σήμερα, οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε ένα συνεχώς εξελισσόμενο και ανταγωνιστικό περιβάλλον. Για το λόγο αυτό, η διασύνδεση των οικονομιών, των αγορών και των κλάδων αποτελούν μεγάλη πρόκληση για τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς, απαιτώντας σημαντικές προσπάθειες για συνεχή προσαρμογή στα νέα δεδομένα ενώ ταυτόχρονα, τους ωθεί να δραστηριοποιηθούν σε αγορές εκτός των εθνικών τους συνόρων. Σκοπό της παρούσας εργασίας αποτελεί η μελέτη και ανάλυση των σύγχρονων προσεγγίσεων του διεθνούς μάρκετινγκ και της διεθνοποίησης των επιχειρήσεων και παράλληλα, η στρατηγικές εισόδου των επιχειρήσεων και ων οργανισμών στις διεθνείς αγορές, με στόχο την επίτευξη ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων και την αύξηση της αποδοτικότητας μιας επιχείρησης. Στα πλαίσια αυτά, επιλέχθηκε ως μελέτη περίπτωσης μία επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον κλάδο των αλκοολούχων ποτών, η εταιρεία SKINOS. Αρχικά πραγματοποιείται η παρουσίαση της εταιρείας και διερευνάται η παρούσα κατάσταση και παράλληλα, μελετάται το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, αλλά και η στρατηγική τμηματοποίησης που μέχρι σήμερα ακολουθεί η επιχείρηση. Στη συνέχεια, μελετώνται οι στρατηγικές μάρκετινγκ για διεθνείς αγορές και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη διεθνοποίηση της υπό μελέτης επιχείρησης, στα κίνητρα, αλλά και στα πλεονεκτήματα που έχουν προκύψει από τη στρατηγική που ακολουθεί για την δραστηριοποίησή της στις διεθνείς αγορές. Η εργασία ολοκληρώνεται με τη μελέτη του διεθνούς μίγματος μάρκετινγκ που αναπτύσσεται από την υπό μελέτη εταιρεία, αλλά και την παράθεση γενικών συμπερασμάτων.

Thesis
NonPeerReviewed

Ποτά
Στρατηγικό μάρκετινγκ
Διεθνείς εμπορικές επιχειρήσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015-11-02


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.