Τυποποίηση επιτραπέζιας ελιάς

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Τυποποίηση επιτραπέζιας ελιάς

Γκουτζαμάνη, Ζωή

Αντικείμενο της εργασίας αυτής είναι η τυποποίηση και συσκευασία της ελιάς. Αρχικά, αναλύεται η χημική σύσταση και η μορφολογία του καρπού και, στη συνέχεια, αναφέρονται όλα τα στάδια παραγωγής της, από το μάζεμα του καρπού, μέχρι την τελική επεξεργασία που θα δεχθεί ώστε να φτάσει στο τραπέζι μας έτοιμη προς κατανάλωση. Επίσης, τονίζονται οι τυχόν διαφορές στις διαδικασίες επεξεργασίας, ανάλογα με το είδος ή την ποικιλία του καρπού ή ακόμη και τις επιθυμητές ιδιότητες του τελικού προϊόντος. Τέλος, αναφέρονται ορισμένα στοιχεία που αφορούν στις πιθανές αλλοιώσεις του προϊόντος και στους τρόπους αποφυγής αυτών και παρατίθεται η σχετική νομοθεσία. Οι επιτραπέζιες ελιές είναι το προϊόν που λαμβάνεται από υγιείς και επαρκώς ώριμους καρπούς της ελιάς και που έχει υποστεί κατάλληλες επεξεργασίες για την εξασφάλιση της ποιότητας και της καλής συντήρησης. Οι εμπορικοί τύποι των βρώσιμων ελιών προσδιορίζονται από δύο κυρίως χαρακτηριστικά: α) το χρώμα και β) τον τρόπο συντήρησης του επεξεργασμένου προϊόντος. Το χρώμα μπορεί να είναι πράσινο, φυσικό μαύρο και τεχνητό μαύρο, το οποίο αποκτάται με επεξεργασία με αλκάλι. Η συντήρηση του τελικού προϊόντος μπορεί να γίνει με οξέα (γαλακτική ζύμωση), με αλάτι (ξηρό ή υπό μορφή πυκνής άλμης) και με αναεροβίωση (μερικής ή πλήρης).

Thesis
NonPeerReviewed

Ελιά - Βιολογική καλλιέργεια
Ελιά
Ελαιουργία και ελαιουργεία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.