Επίλυση προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού στην επιχειρησιακή έρευνα με τη χρήση λογισμικών

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2015 (EL)
Επίλυση προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού στην επιχειρησιακή έρευνα με τη χρήση λογισμικών

Σαραφιανός, Χρήστος
Σακίτας, Αντώνης

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η επίλυση προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού στον κλάδο της επιχειρησιακής έρευνας με τη χρήση λογισμικών. Τα λογισμικά που θα χρησιμοποιηθούν είναι τα παρακάτω: IBM ILOG CPLEX Studio IDE, MPL Modeling System, Wolfram Mathematica, Gipals, IOR Tutorial, FICO Express Optimization Suite, Lindo, Win QSB και το Microsoft Excel Solver. Συγκεκριμένα τα προβλήματα γραμμικού προγραμματισμού θα επιλυθούν με τη μέθοδο Simplex, καθώς και με ορισμένα από τα παραπάνω λογισμικά, θα επιλυθεί και το πρόβλημα μεταφοράς που ανήκει στον κλάδο της επιχειρησιακής έρευνας. Σχετικά με τα λογισμικά θα παρουσιάσουμε τον τρόπο λειτουργίας τους, τη μέθοδο εισαγωγής δεδομένων, τον τρόπο επίλυσης των προβλημάτων και τέλος τα αποτελέσματα επίλυσης που προκύπτουν. Απώτερος σκοπός της εργασίας μας είναι η επίλυση των προβλημάτων να πραγματοποιείται όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, με ασφάλεια για την αποφυγή λαθών και να είναι προσιτή ακόμη και σε μη εξειδικευμένους χρήστες.

Thesis
NonPeerReviewed

Λογισμικό εφαρμογών - Ανάπτυξη
Γραμμικός προγραμματισμός
Επιχειρησιακή έρευνα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015-05


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.