Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ποιότητας στην πρωτογενή αγροτική παραγωγή και ο ρόλος τους στην διακίνηση των αγροτικών προϊόντων στη διεθνή αγορά

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2006 (EN)
Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ποιότητας στην πρωτογενή αγροτική παραγωγή και ο ρόλος τους στην διακίνηση των αγροτικών προϊόντων στη διεθνή αγορά

Ψαρά, Ελευθερία Κ.
Μπαλτζή, Βασιλική Σ.

Η παρούσα εργασία διερευνά τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας. Με δεδομένο ότι πλέον ο ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων γίνεται συνεχώς πιο έντονος, ανεξαρτήτως του χώρου μέσα στον οποίο αυτές δραστηριοποιούνται, ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις υιοθετούν μια φιλοσοφία διοίκησης επιχειρήσεων, γνωστή ως Διοίκηση Ποιότητας, η οποία έχει αποδείξει την αποτελεσματικότητά της ως προς τη μείωση του κόστους παραγωγής με ταυτόχρονη δημιουργία και/ή ενίσχυση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος των προσφερομένων προϊόντων και υπηρεσιών με συνεπαγόμενη ικανοποίηση των αναγκών και απαιτήσεων των πελατών. Η φιλοσοφία αυτή αποτελεί μια συστηματική προσέγγιση στην διοίκηση επιχειρήσεων, περιλαμβάνει την οργανωτική δομή, τον καθορισμό αρμοδιοτήτων / υπευθυνοτήτων και πολιτικής, τις διεργασίες, τις διαδικασίες και τους διαθέσιμους πόρους της επιχείρησης και βασίζεται στην συμμετοχή όλων των μελών της για την επίτευξη προκαθορισμένων στόχων ποιότητας μέσα από αποτελεσματικό σχεδιασμό, λειτουργία και αξιολόγηση. Ο συνδυασμός όλων των παραπάνω συνιστά ένα σύστημα γνωστό και ως Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας. Προκειμένου να παρέχεται μια δομή σχεδιασμού τέτοιων συστημάτων εφαρμόσιμη από κάθε οργανισμό, ανεξαρτήτως κλάδου ή μεγέθους, αλλά και να υπάρχει ένα γενικό πλαίσιο για την αξιολόγηση των συστημάτων αυτών, έχουν συνταχθεί «λίστες» απαιτήσεων που ονομάζονται πρότυπα, οι οποίες είναι διεθνώς αποδεκτές και επαληθεύονται από ανεξάρτητους φορείς. Το πρότυπα ISO 9000 και ISO 14000, το HACCP, το EUREPGAP και το AGRO 2-1 και 2-2 είναι τα πιο διαδεδομένα πρότυπα και προσφέρουν την δυνατότητα εφαρμογής σε κάθε είδος οργανισμού, ανεξαρτήτως των προϊόντων ή υπηρεσιών που αυτά προσφέρουν και δίνουν έμφαση στην οργάνωση μέσα από τις επιχειρησιακές διεργασίες, στην μέτρηση των παραμέτρων ποιότητας και στον σχεδιασμό μηχανισμών για συνεχή βελτίωση.

Thesis
NonPeerReviewed

Αγροτικά προϊόντα
Διασφάλιση ποιότητας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)