Πετρέλαια της Κασπίας θάλασσας και οι αγωγοί μεταφοράς τους

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2000 (EL)
Πετρέλαια της Κασπίας θάλασσας και οι αγωγοί μεταφοράς τους

Τεντολούρη, Φωτεινή

Η παρούσα εργασία ασχολείται με τα πετρέλαια της Κασπίας, τις χώρες που τα διεκδικούσαν καθώς επίσης και τις πιθανές οδεύσεις του πετρελαίου. Αρχικά, επιχειρείται μια περιγραφή των χαρακτηριστικών του πετρελαίου και των υποκατάστατων αυτού και στη συνέχεια αναφέρεται η ιστορία των υπαρχουσών πετρέλαιο-παραγωγών χωρών και η κατανομή των αποθεμάτων τους. Οι καινούργιες πετρελαιοφόρες περιοχές και συγκεκριμένα τα πετρέλαια της Κασπίας είναι το θέμα στο οποίο αναφέρεται το τρίτο κεφάλαιο. Επιπλέον ασχολείται με τα κράτη και τις πολυεθνικές επιχειρήσεις που εμπλέκονται στα πετρέλαια αυτής της περιοχής. Η πρόκληση που συνιστούν τα πετρέλαια της Κασπίας για τον OPEC και τα πετρελαιοπαραγωγικά κράτη του Περσικού κόλπου αποτελεί το περιεχόμενο του τετάρτου κεφαλαίου. Στο πέμπτο κεφάλαιο επιχειρείται η παρουσίαση του ρόλου της Ελλάδας στην χάραξη των αγωγών πετρελαίου καθώς και τα οφέλη που θα αποκομίσει από αυτό. Τέλος στο έκτο κεφάλαιο εκτίθενται οι επιπτώσεις στο περιβάλλον από τις πετρελαιοκηλίδες, οι διάφορες μέθοδοι αντιμετώπισης αυτών και, η εργασία ολοκληρώνεται, με την παρουσία της μεθόδου CleanMag η οποία ανακαλύφθηκε από Έλληνες επιστήμονες και αποτελεί την πιο οικονομική, αποτελεσματική και φιλική προς το περιβάλλον μέθοδο αντιμετώπισης των πετρελαιοκηλίδων.

Thesis
NonPeerReviewed

Πετρέλαιο - Βιομηχανία και εμπόριο
Πετρέλαιο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2000


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.