Ο στρατηγικός σχεδιασμός προώθησης των ελληνικών επίπλων μπάνιου στη διεθνή αγορά και η συμμετοχή των ελληνικών επιχειρήσεων στις διεθνείς κλαδικές εκθέσεις μπάνιου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2002 (EL)
Ο στρατηγικός σχεδιασμός προώθησης των ελληνικών επίπλων μπάνιου στη διεθνή αγορά και η συμμετοχή των ελληνικών επιχειρήσεων στις διεθνείς κλαδικές εκθέσεις μπάνιου

Σκαρβελά, Ευταξία

Σε αυτή την εργασία αναλύεται η διάρθρωση των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων που παράγουν έπιπλα, και ειδικότερα έπιπλα μπάνιου. Η συγκεκριμένη εργασία χωρίζεται σε 3 κεφάλαια. Κατ' αρχήν, αναλύεται η θέση του ελληνικού εξαγωγικού εμπορίου ειδών επίπλου μπάνιου τόσο στην ευρωπαϊκή όσο και στην διεθνή αγορά. Μέσα από σχεδιαγράμματα και πίνακες με πραγματικά στοιχεία διακρίνεται η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων επίπλων μπάνιου καθώς και η γεωγραφική συγκέντρωση των εξαγωγών τους. Έπειτα, στο δεύτερο κεφάλαιο, φαίνεται ο σχεδιασμός των στρατηγικών που κάνουν οι ελληνικές επιχειρήσεις προκειμένου να προωθήσουν τα έπιπλα μπάνιου στις διεθνείς αγορές. Το κεφάλαιο αυτό δηλαδή περιλαμβάνει τις στρατηγικές του εξαγωγικού μίγματος μάρκετινγκ, την σύνθεση διαφημιστικών προγραμμάτων καθώς και άλλα μέσα και τεχνικές προώθησης των εξαγωγών. Τέλος, το τρίτο κεφάλαιο αφορά στις διεθνείς κλαδικές εκθέσεις επίπλου μπάνιου, καθώς και στην συμμετοχή των ελληνικών επιχειρήσεων σ' αυτές. Παράλληλα, παρουσιάζεται μια ελληνική επιχείρηση που παράγει έπιπλα μπάνιου και που εδρεύει στην πόλη της Καστοριάς, η οποία βρίσκεται σε πορεία επιτυχημένης επέκτασης των δραστηριοτήτων της στο εξωτερικό. Στόχος της πτυχιακής αυτής εργασίας, είναι να δοθεί μια σαφής εικόνα των εξαγωγών επίπλου μπάνιου στο εξωτερικό, καθώς και να καταδειχθούν στρατηγικές για τις ελληνικές επιχειρήσεις, που θα βοηθήσουν στην αποδοτικότερη προώθηση των προϊόντων τους διεθνώς.

Thesis
NonPeerReviewed

Στρατηγικός προγραμματισμός
Στρατηγικό μάρκετινγκ
Έπιπλα - Βιομηχανία και εμπόριο
Εξαγωγικές επιχειρήσεις - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2002


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.